Danh sách các cơ quan chỉ định và công nhận

Thứ tư, 14/03/2012 14:37

 
Cơ quan chỉ định: Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội
 
Cơ quan Công nhận: Văn Phòng Công nhận Chất lượng - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Địa chỉ: 8 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top