Danh mục dịch vụ sự nghiệp công của Bộ TT&TT

Thứ hai, 26/12/2016 08:26

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông gồm dịch vụ của 6 lĩnh vực: 1- Lĩnh vực báo chí, xuất bản và thông tin cơ sở; 2- Lĩnh vực viễn thông, Internet; 3- Lĩnh vực bưu chính; 4- Lĩnh vực công nghệ thông tin; 5- Đào tạo chuyên ngành thông tin và truyền thông; 6- Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.
 
Trong đó, lĩnh vực báo chí, xuất bản và thông tin cơ sở gồm các dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước như: Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị; thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh - quốc phòng; thông tin tuyên truyền đối ngoại và phục vụ hội nhập quốc tế; thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Phát triển nông nghiệp - nông thôn; phòng chống thiên tai, hiểm họa phục vụ cộng đồng; phục vụ thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thính, khiếm thị, đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội khác.
 
Với lĩnh vực công nghệ thông tin, các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước gồm: Điều phối hoạt động ứng cứu sự cố an toàn mạng và an toàn thông tin mạng; thu thập, phân tích, cảnh báo nguy cơ, sự cố, tấn công mạng; ứng cứu, ngăn chặn, xử lý, khắc phục và diễn tập phòng chống tấn công mạng; hỗ trợ phòng, chống, ngăn chặn thư rác, tin nhắn rác; giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin thuộc hệ thống Chính phủ điện tử; kiểm định, đánh giá an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước; cấp chứng thư số cho các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thư số công cộng.
 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này; ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông để quản lý cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định của pháp luật; phối hợp với Bộ Tài chính ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin và truyền thông sử dụng ngân sách nhà nước.
 
Bên cạnh đó, quyết định việc đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ theo quy định pháp luật; đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước khi cần thiết.
 
Theo Chinhphu.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top