Đánh giá hoạt động ứng dụng CNTT tại tỉnh Gia Lai

Thứ ba, 14/06/2011 15:59

UBND tỉnh Gia Lai vừa chỉ đạo việc kiểm tra, đánh giá hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai tại Công văn số 1657/UBND-VX ngày 09/6/2011.

img
CBCCVC tỉnh Gia Lai dự thi ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính.

Theo đó, UBND tỉnh giao Ban chỉ đạo CNTT tỉnh Gia Lai thay mặt UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động ứng dụng CNTT tại các cơ quan, đơn vị nhà nước của tỉnh; giao Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) – cơ quan thường trực Ban chỉ đạo CNTT hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đánh giá hoạt động ứng dụng CNTT, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá theo quy định của Trung ương để hàng năm xếp hạng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trên địa bàn tỉnh trong hoạt động ứng dụng CNTT và báo cáo Ban chỉ đạo CNTT trình UBND tỉnh xem xét; giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đánh giá lại hoạt động ứng dụng CNTT của đơn vị mình theo hướng dẫn của Sở TT&TT và chuẩn bị các nội dung để Ban chỉ đạo CNTT kiểm tra.

 Trước đó, ngày 07/4/2011, UBND tỉnh có Công văn số 597/UBND-VX yêu cầu Sở TT&TT có báo cáo đánh giá tổng thể chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh; hiệu quả hoạt động của các trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và giải trình kết quả đánh giá Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin - truyền thông  năm 2010 (VietNam ICT Index) đối với tỉnh Gia Lai (năm 2010, Gia Lai xếp thứ 47).

Cùng với những chỉ đạo quyết liệt nói trên, trong năm 2010, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch mang tính chiến lược, định hướng như: Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 25/3/2011 “Về ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2015; Kế hoạch 1506/KH-UBND ngày 27/5/2011 “V/v thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới giai đoạn 2011-2015 tỉnh Gia Lai”; Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 về ban hành Kế hoạch triển khai đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về Công nghệ thông tin - Truyền thông" tại tỉnh Gia Lai ...; đầu tư dự án Hệ thống Hội nghị qua truyền hình tỉnh Gia Lai, đưa Cổng thông tin điển tử tỉnh Gia Lai vào hoạt động... Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai quyết tâm thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng và phát triển thông tin và truyền thông; nhất là việc ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước phục vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trần Thị Huệ
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top