Đảng ủy Bưu điện TP Cần Thơ tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Thứ tư, 27/07/2016 15:19

Ngày 24/07/2016, Đảng ủy Bưu điện TP Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII đến toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.

2016727-m1.jpg
 
Hội nghị đã triển khai, quán triệt 3 chuyên đề trọng tâm, bao gồm: Những nội dung cơ bản và mới của báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hội nghị cũng dành thời gian triển khai chương trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng bộ bộ thành phố Cần Thơ. 
 
Thông qua Hội nghị quán triệt lần này, hầu hết cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Bưu điện TP Cần Thơ đã nắm vững nội dung các văn kiện, từ đó góp phần thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của đơn vị. 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top