Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XI)

Thứ năm, 22/08/2013 01:48

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI), Hướng dẫn số 81-HD/BTGTW ngày 15/5/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, kế hoạch số 66-KH/ĐUK ngày 31/5/2013 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và kế hoạch số 711-KH/ĐU ngày 27/6/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Thông tin Truyền thông, chiều ngày 21/8/2013, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI).

img

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai phát biểu khai mạc hội nghị

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Trần Đức Lai, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban cán sự Đảng - Bí thư Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí cấp Ủy viên các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và các Ban tham mưu của Đảng ủy; cùng toàn thể Đảng viên của Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc tại Hà Nội, Cơ quan đại diện Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng.
 
Về phía khách mời - giảng viên, có GS.TS Hoàng Chí Bảo - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương tham dự và trực tiếp truyền đạt tại hội nghị.

Hội nghị được truyền hình trực tuyến tại 8 điểm cầu gồm: Hội trường Bộ Thông tin và Truyền thông; Cơ quan đại diện Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh; Cơ quan đại diện Bộ tại Đà Nẵng; Cần Thơ; Hải Phòng; Phú Thọ; Nghệ An và Khánh Hòa.
 
img

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Trần Đức Lai nêu rõ, sau thời gian chuẩn bị, hôm nay Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI), đây là chương trình công tác rất quan trọng và có ý nghĩa thiết thực trong toàn Đảng ủy. Tất cả các nội dung của Hội nghị Trung ương 7 đều rất quan trọng và thiết thực đối với công tác quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mặt khác, Đảng ủy Bộ còn thường xuyên tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương nhằm phổ biến đến các Chi bộ, Đảng ủy trực thuộc giúp Đảng viên nắm bắt thông tin kịp thời.

Thứ trưởng cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy đã có kế hoạch cụ thể gửi đến từng Chi bộ, Đảng ủy trực thuộc mỗi đơn vị 1 cuốn Văn kiện Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn để quán triệt. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông, các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc có trách nhiệm tổ chức cho cán bộ, Đảng viên nghiên cứu sâu và nắm rõ các nội dung của Văn kiện này. Tập trung thời gian, trí tuệ để tiếp thu những vấn đề rất cơ bản của Nghị quyết Trung ương 7 đã đưa ra. Sau buổi học tập, quán triệt này, tùy từng Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tiễn lựa chọn những vấn đề sao cho thiết thực nhất để xây dựng chương trình hành động cho phù hợp và phát huy hiệu quả.

Nội dung học tập lần này tập trung vào Nghị quyết “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết “về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Kết luận “về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; Kết luận “về việc tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”; Kết luận “về một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”.

Bên cạnh đó, Hội nghị Trung ương 7 đã xem xét, cho ý kiến về phương án nhân sự, quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Trung ương; quy hoạch Bộ Chính trị; Quy hoạch Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước…

Đồng thời, Hội nghị Trung ương 7 đã thảo luận và cho ý kiến về 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số nhiệm vụ cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”…

Cũng theo Thứ trưởng, đây là nội dung rất quan trọng, từ Ban cán sự Đảng cho đến Ban Thường vụ Đảng ủy, các Chi bộ, Chi ủy trực thuộc đến từng Đảng viên đều đã làm theo đúng quy trình và đã có báo cáo, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá cao.
 
img

Tại Hội nghị, GS.TS Hoàng Chí Bảo đã tập trung truyền đạt và phân tích sâu Nghị quyết “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” theo tinh thần và tấm gương tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng tại Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”  (Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013), Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với sự nhất trí cao:
 
img
Đồng chí Bùi Như Uyên thay mặt Ban Cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TT&TT phát động
Chương trình hành động trong toàn Đảng ủy
1. Quán triệt mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp về công tác dân vận trong Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI); cụ thể hóa thành các nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với đặc điểm của Đảng bộ.

2. Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm, tạo chuyển biến rõ rệt trong hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Đảng bộ về công tác dân vận.

3. Xác định rõ các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới và tăng cường công tác dân vận của Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông trong tình hình mới.

Đồng thời, Chương trình hành động đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm: Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới; Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với các đoàn thể; Xây dựng, tổ chức lực lượng làm công tác dân vận; Tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác dân vận…

 
Ngô Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top