Đảng bộ Viễn thông Bắc Ninh Đại hội lần thứ XXI

Thứ năm, 26/03/2015 16:41

Ngày 26/3/2015, Đảng bộ Viễn thông Bắc Ninh tổ chức Đại hội lần thứ XXI. Đồng chí Nguyễn Trọng Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh dự chỉ đạo.

img

 Ban Chấp  hành Đảng bộ Viễn thông Bắc Ninh khóa XXI ra mắt Đại hội.

Sau khi nghe Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Đại hội tiến hành thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010 -2015 và dự kiến các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Viễn thông Bắc Ninh lãnh đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đảng bộ đã ban hành 9 Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, nhiều chỉ tiêu năm 2014 đạt cao so kế hoạch: tổng doanh thu phát sinh là 551 tỷ đồng, tăng gần 2 lần so với năm 2010; phát triển 317.602 thuê bao các loại, tăng 4,8 lần so 2010; nộp thuế 33,5 tỷ đồng, tăng 2,8 lần so 2010. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được quan tâm, tổ chức đúng quy định Điều lệ Đảng. Toàn Đảng bộ kết nạp được trên 60 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu Đại hội. 5 năm liên tục Đảng bộ luôn đạt Trong sạch vững mạnh, 95% các chi bộ trực thuộc đạt Trong sạch vững mạnh. Các mặt công tác khác duy trì nền nếp, hiệu quả.
 
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Viễn thông Bắc Ninh xác định các mục tiêu, nhiệm  vụ chủ yếu: Đảng bộ giữ vững danh hiệu Trong sạch vững mạnh; từ 90% trở lên các Chi bộ trực thuộc đạt Trong sạch vững mạnh; 90% đảng viên trở lên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phấn đấu bảo toàn, phát triển vốn và sản xuất kinh doanh có lãi.
 
Đại hội đã bầu 13 đồng chí tham gia BCH nhiệm kỳ 2015-2020; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 3 đồng chí; đồng chí Nguyễn Đình Xuân tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy; đồng chí Bùi Thế Bắc tái cử chức danh Phó Bí thư Đảng ủy.
 
Đại hội cũng đã bầu 15 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh và thông qua chương trình hành động nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top