Đảng bộ Bưu điện Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ hai, 20/07/2015 12:39

Sáng nay (20/7/2015), tại Hà Nội, Cục Bưu điện Trung ương (TƯ) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT; đồng chí Hoàng Đức Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn VNPT. Tham dự Đại hội có 102/104 đại biểu được triệu tập của 8 chi hội trực thuộc, đại diện cho 177 Đảng viên trong toàn Đảng bộ Bưu điện TƯ.

img

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bưu điện TƯ khóa XIII, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã nêu bật những kết quả đạt được trong việc thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Cục Bưu điện TƯ và chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Theo đó, công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị luôn được Đảng ủy quan tâm, chỉ đạo sát sao; kết quả tăng trưởng sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ qua đạt hiệu quả cao, các chỉ tiêu đều vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra (doanh thu tăng bình quân mỗi năm đạt 76,94%, thu nhập của người lao động tăng hàng năm 12,52%, mạng thông tin chuyên dùng bảo đảm thông tin liên lạc vững chắc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước); công tác Đảng, thực hiện chính sách an sinh xã hội được chú trọng và đẩy mạnh; Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Tái cấu trúc doanh nghiệp được triển khai quyết liệt nhằm tạo điều kiện để người lao động phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị…
 
Đồng thời, Đảng ủy đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong nhiệm kỳ mới.
 img

 
Toàn cảnh Đại hội
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Lãnh đạo Bộ TT&TT, Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn biểu dương và đánh giá cao sự phấn đấu bền bỉ, quyết tâm vượt khó, vươn lên của tập thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ; sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và trách nhiệm của Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết, kết luận của Đảng uỷ cấp trên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng mà Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra.

Đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn tới, nhiệm vụ của Cục Bưu điện TƯ rất nặng nề. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đề nghị Đại hội quan tâm, thảo luận những nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, quan tâm xây dựng Đảng bộ Bưu điện TƯ thực sự trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ Bưu điện TƯ cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI), trọng tâm là đẩy mạnh triển khai các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chế độ tự phê bình và phê bình, gắn với sửa chữa, khắc phục những hạn chế, yếu kém.  Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là trong việc thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TƯ, của Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT và của Đảng ủy Bộ TT&TT (sau khi hoàn tất việc chuyển giao, Đảng bộ Bưu điện TƯ về trực thuộc Đảng bộ Bộ TT&TT).

Thứ hai, Đảng ủy cần thực hiện tốt Quy chế phối hợp với tập thể lãnh đạo Cục Bưu điện TƯ, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của Cục đề ra.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thiết thực và hiệu quả nhất; ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. 

Thứ tư, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh; có tinh thần đoàn kết và ý thức tổ chức kỷ luật cao; có kiến thức chuyên môn, phong cách làm việc khoa học nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ khi Cục trở thành một đơn vị thuộc Bộ TT&TT.

Thứ năm, Đảng ủy cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, kiện toàn đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp; duy trì và từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; gắn với việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng thời làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên; tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Thứ sáu, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng phát huy tính chủ động, tích cực; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo đời sống, thực hiện các chính sách xã hội và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.
 
Cũng trong sáng nay, Đại hội đã bầu 8 đại biểu của đoàn đại biểu Đảng bộ Bưu điện TƯ tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ cấp trên./.
Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top