Đảng bộ Bộ TT&TT triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2021 và Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ tư, 14/04/2021 17:47

Chiều ngày 14/4, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng, sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2021; Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tới dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng Bộ; các đồng chí cấp ủy, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ TT&TT.

20210414-12.jpg

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị

Theo đánh giá, trong Quý I/2021, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra năm 2021 và kế hoạch công tác Quý I/2021.Triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-BTTTT ngày 12/01/2021, trong quý I vừa qua, các đảng bộ, chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương triển khai các nhiệm vụ chính trị được giao. 

Đối với lĩnh vực Bưu chính: Doanh thu bưu chính Quý I/2021 ước đạt 9.300 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ năm 2020); Sản lượng bưu chính trong Quý I/2021 ước đạt: 29 triệu thư (tương đương 92% so với cùng kỳ năm 2020) và 220 triệu gói, kiện hàng hóa (tăng xấp xỉ 14% so với cùng kỳ năm 2020); Sản lượng bưu gửi KT1 quý I/2021 đạt: 269.987 thư giảm 5,02% so với cùng kỳ năm trước. sản lượng quý I/2021 tập trung nhiều vào tháng 01/2021 và nửa đầu tháng 02/2021 do công tác phục vụ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Đối với lĩnh vực Viễn thông: Tổng doanh thu dịch vụ viễn thông đạt 22,245 tỷ tăng 1,34% so với cùng kỳ năm trước; Số thuê bao điện thoại đạt 128,02 triệu tăng 0,34% so với cùng kỳ năm trước; Số thuê bao băng rộng: 86,67 triệu tăng 10,64% so với cùng kỳ năm trước; Thuê bao tên miền Internet: 33.143 tên miền .VN đăng ký mới, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số tên miền.VN lũy kế trên hệ thống tính tới 20/03/2021 là 523.187, tăng 18.004 tên miền so với cùng kỳ năm 2020…

Đối với lĩnh vực Ứng dụng CNTT: Tổng số DVCTT mức độ 3, 4 là 67.500 dịch vụ, đạt 56,47%. Tổng số DVCTT mức độ 3 là 29.124 dịch vụ, đạt 24,37%. Tổng số DVCTT mức độ 4 là 38.376 dịch vụ, đạt 32,11%; Cổng Dịch vụ công quốc gia: Tích hợp, cung cấp 2.804 dịch vụ công trực tuyến; trên 122 triệu lượt truy cập, trên 491 nghìn tài khoản đăng ký; hơn 44,7 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, trên 995 nghìn hồ sơ thực hiện trực tuyến qua Cổng; 100% các bộ, ngành, địa phương đã kết nối vào nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia tăng mạnh so với cùng kỳ 2020 là 13,64%. (Trong đó, 100% các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ/tỉnh; Chỉ đạo, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp Việt xây dựng các nền tảng cho phát triển Chính phủ điện tử, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, hàng tuần giới thiệu, khai trương một nền tảng quan trọng. Đến nay gần 40 nền tảng đã được giới thiệu, ra mắt). Hiện, 100% bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản quốc gia; tỷ lệ trao đổi văn bản dưới dạng điện tử trên toàn quốc đạt tỷ lệ 90,81%...

Đối với lĩnh vực an toàn, an ninh mạng: Tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 21/QĐTTg phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025”; Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 21/QĐ-TTg; Phối hợp với các đơn vị có liên quan bảo đảm an toàn thông tin mạng cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Điều hòa tỷ lệ thông tin tiêu cực trên không gian mạng (tỷ lệ thông tin tiêu cực 6,2%, giảm 1,5%);...

Lĩnh vực Công nghiệp ICT: Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 03/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung. Trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo thẩm định Đề án thành lập Khu CNTT tập trung thành phố Cần Thơ; Đề án bổ sung Khu CNTT tập trung Bắc Ninh; Số lượng doanh nghiệp công nghệ số là 58.930 doanh nghiệp (tăng gần 600 doanh nghiệp so với cuối năm 2020); Tổng doanh thu công nghiệp ICT ước tính gần 766.000 tỷ đồng (tương ứng gần 33 tỷ USD), tăng trưởng 32% cùng kỳ năm 2020,…

Lĩnh vực Báo chí, truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng của các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước; Tuyên truyền về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Tuyên truyền Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 2021 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, Bộ TT&TT đã tham mưu ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 31/3/2021 của TTgCP về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021 – 2025; Tiếp tục làm việc với Apple, Facebook và Google về việc gỡ bỏ các game và ứng dụng vi phạm, đưa ra các giải pháp mới quản lý các nội dung, gỡ bỏ các tài khoản cá nhân, fanpage, video xấu độc, các quảng cáo vi phạm; tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo trên không gian mạng; Thực hiện cấp đổi thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 cho các báo, tạp chí in và điện tử; Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, nắm bắt dư luận trong và ngoài nước về tình hình Việt Nam, điểm dư luận báo chí nước ngoài về Việt Nam, tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới và đấu tranh, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch…

20210414-13.jpg

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn và các đồng chí Phó Bí thư trao Giấy khen cho 05 tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Bộ TT&TT

đã có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

20210414-14.jpg

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn trao Giấy khen cho 08 đảng viên thuộc các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ TT&TT

đã có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT cho biết: Trong Quý I/2021, toàn Đảng bộ Bộ TT&TT đã tập trung bám sát các chỉ đạo định hướng chiến lược của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đối với từng lĩnh vực công tác trong toàn Ngành; chủ động sinh hoạt, bàn và thảo luận kỹ những việc mới, việc khó trong sinh hoạt chi/đảng bộ để tìm hướng giải quyết đạt hiệu quả cao nhất.

Cũng trong Quý I/2021, Đảng bộ Bộ TT&TT đã triển khai giai đoạn 1 Kế hoạch Chuyển đổi số tại Đảng bộ Bộ TT&TT và thời gian tới sẽ hỗ trợ Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về việc chuyển đổi số trong công tác Đảng; triển khai “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên” tại Đảng bộ Bộ TT&TT; tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đi vào thực tiễn cuộc sống…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn yêu cầu các chi/đảng bộ bám sát yêu cầu chuyên môn đã được phê duyệt: Nghị quyết số 01/NQ-CP; Chỉ thị 01/CT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TT&TT; chương trình công tác năm của mỗi đơn vị để triển khai thực hiện sát với thực tế và đạt hiệu quả thiết thực; triển khai các nhiệm vụ công tác đảng của Đảng ủy Khối và của Đảng ủy Bộ TT&TT gồm: “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”; đổi mới sinh hoạt chi bộ; chuyển đổi số trong công tác đảng theo các giai đoạn; cập nhật dữ liệu đảng viên; các chi/đảng bộ mỗi năm cần có một chuyên đề sâu về từng lĩnh vực để trình bày trong các hội nghị sơ kết và tổng kết; thực hiện nghiêm việc đánh giá trong chi/đảng bộ hàng tháng, hàng quý và hàng năm…

 

 

PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top