Đảng bộ Bộ TT&TT triển khai nhiệm vụ năm 2016

Thứ năm, 14/01/2016 17:42

Chiều ngày 14/1/2016 tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT; đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT; đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương…

img

Đảng bộ Bộ TT&TT trao Giấy khen cho 7 Đảng bộ, chi bộ cơ sở cùng 3 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2015

Tại Hội nghị, đánh giá về công tác của Đảng bộ Bộ TT&TT trong năm 2015, đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT, cho biết tuy nền kinh tế đất nước còn gặp nhiều khó khăn và biến động, nhưng được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của Ban Cán sự Đảng, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các địa phương, Đảng bộ Bộ TT&TT đã tổ chức thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; công tác quản lý nhà nước tiếp tục được tăng cường và duy trì tốt trên tất cả các lĩnh vực. Đảng bộ đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Bộ TT&TT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; thực hiện có hiệu quả việc khắc phục những khuyết điểm, yếu kém được chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), từng bước đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác, thành việc làm thường xuyên của mỗi chi bộ và mỗi đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường, có hiệu lực, hiệu quả hơn... Những kết quả đó là tiền đề cơ bản để Đảng bộ Bộ TT&TT triển khai thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2016, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

img

Theo đánh giá chung, năm 2015, Đảng ủy Bộ TT&TT đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Ban Cán sự Đảng và của Đảng ủy Bộ TT&TT: chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Tuy nhiên, Đảng ủy cần phải tiếp tục quan tâm, chỉ đạo giải quyết những phức tạp, nảy sinh trong các lĩnh vực quản lý, nhất là trong hoạt động báo chí, xuất bản, công tác bảo đảm an toàn thông tin...
 
Năm 2016, Đảng ủy Bộ TT&TT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách để tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho ngành phát triển. Chỉ đạo các cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền theo đúng định hướng, tăng cường đấu tranh chống các thông tin xấu, độc trên mạng, bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền được thông suốt, đồng thời chủ động triển khai Đề án Quy hoạch báo chí sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tăng cường, đẩy mạnh quản lý dịch vụ phát thanh truyền hình và thông tin trên mạng, quản lý hoạt động truyền hình trả tiền, thúc đẩy an toàn, an ninh thông tin trên mạng. Chỉ đạo triển khai Quy hoạch phát triển xuất bản, in và phát hành; Quy hoạch truyền dẫn phát sóng; Quy hoạch dịch vụ phát thanh truyền hình, Quy hoạch hệ thống thông tin cơ sở, Quy hoạch phát thanh, truyền hình đối ngoại; Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại. Chỉ đạo phát triển cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia, tạo điều kiện thúc đẩy các ngành kinh tế xã hội phát triển, thu hút vốn đầu tư phát triển ngành, lĩnh vực, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh; phát triển mạng 4G... Chú trọng phát triển một số sản phẩm phần mềm, nội dung số thương hiệu Việt để thay thế sản phẩm nước ngoài tại thị trường trong nước, hướng dẫn các cơ quan nhà nước xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020; tăng cường công tác điều phối, ứng cứu sự cố... Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trước, trong và sau Đại hội XII của Đảng; Chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập, xây dựng Chương trình hành động, tổ chức các phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng một cách thiết thực, hiệu quả; Tiếp tục tổ chức xây dựng và triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Đảng ủy và của Ủy ban Kiểm tra, tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại theo đúng quy định...
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ghi nhận những thành tích khá toàn diện của Đảng bộ Bộ TT&TT trong năm qua. Những thành tích đó đã góp phần tích cực vào sự phát triển chung của ngành TT&TT trong năm 2015. Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao sự phấn đấu của tập thể cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ.
 
Đưa ra phương hướng hoạt động cho Đảng ủy năm 2016, Bộ trưởng nhấn mạnh đây là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016- 2020), là năm tổ chức bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp. Theo dự báo, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đúng hướng; tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế; nhu cầu nguồn lực để thực hiện ba đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh là rất lớn; nguy cơ lạm phát vẫn còn tiềm ẩn; dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp cả về tần suất và cường độ. Đặc biệt tình hình, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên biển Đông đang đứng trước nhiều nguy cơ, thách thức mới.
 
"Tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng, củng cố niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trong xử lý mọi tình huống phức tạp để bảo vệ vững chắc chủ quyền, biển đảo, giữ vững môi trường hoà bình để xây dựng và phát triển đất nước. Hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải mang hết nhiệt tình, trách nhiệm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao", Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh.
 
img
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hoàng Văn Đồng
 
Nhân dịp này, Đảng bộ Bộ TT&TT đã trao giấy khen danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2015 cho 7 Đảng bộ, chi bộ cơ sở cùng 3 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ. Cùng ngày, Đảng bộ Bộ TT&TT đã tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Hoàng Văn Đồng./.
Vũ Nhung
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top