Đảng bộ Bộ TT&TT triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

Thứ tư, 27/12/2017 11:52

Sáng ngày 27/12, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018 và trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT; đồng chí Phan Tâm, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT.

20171227-l2.jpg

Đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Ban thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TT&TT; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở, Chi ủy Chi bộ trực thuộc; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các Ban tham mưu của Đảng ủy và các đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. 
 
Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT Nguyễn Văn Phương cho biết: Trong năm qua, Đảng ủy Bộ TT&TT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện và hiệu quả các nhiệm vụ công tác năm 2017, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng của đất nước. Đảng ủy đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Ban Cán sự Đảng và của Đảng ủy Bộ TT&TT; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; tham mưu giúp Chính phủ, Quốc hội hoạch định nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội.
 
Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, tập trung củng cố kiện toàn tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng Chi bộ. Đảng bộ đã đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức ngành TT&TT đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, từng bước trở thành ý thức tự giác, thành việc làm thường xuyên của mỗi Chi bộ và mỗi Đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, Đảng viên đã nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.
 
Cũng theo báo cáo, qua phân loại chất lượng năm 2016, số tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt tỷ lệ 97%; số Đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ trở lên đạt tỷ lệ bình quân 99%.
 
Mặt khác, công tác phát triển Đảng được đặc biệt quan tâm, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ đã kết nạp 86 Đảng viên mới, chuyển chính thức cho 77 Đảng viên dự bị.
 
Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, trong năm 2017, cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành 58 cuộc kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra cho thấy toàn Đảng bộ không có cán bộ, Đảng viên, tổ chức Đảng vi phạm phải thi hành kỷ luật; chỉ có 4 Đảng viên vi phạm quy định về kế hoạch hóa gia đình…
 
Những kết quả trên đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ TT&TT; hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong Ngành ổn định, góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của đất nước. Nổi bật là công tác quản lý báo chí, chấn chỉnh hoạt động của mạng xã hội, giải quyết vấn đề SIM rác, lấy cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để tạo đà phát triển CNTT, đưa ngành TT&TT tiếp tục phát triển, thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và bảo vệ chủ quyền đất nước.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, báo cáo của Đảng ủy Bộ TT&TT cũng thẳng thắn chỉ rõ những mặt tồn tại, Đảng ủy cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo khắc phục một số hạn chế, tồn tại như: Năng lực lãnh đạo của một số Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị có những điểm còn hạn chế; Công tác chính trị tư tưởng đôi lúc còn thiếu sâu sát…
 
Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2018, Đảng ủy Bộ TT&TT sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ TT&TT.
 
Những công việc trọng tâm năm 2018 gồm: Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; Tiếp tục triển khai học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, coi trọng xây dựng chương trình hành động và kiểm tra thực hiện, chú trọng công tác tổng kết thực tiễn; Tăng cường giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, Đảng viên; Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng Chi bộ theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Tăng cường công tác quản lý Đảng viên, tổ chức thực hiện và thống nhất đưa kết quả đánh giá về trách nhiệm nêu gương; Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước; Chỉ đạo các cấp ủy Đảng tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng thế hệ trẻ…
 
20171227-l3.jpg
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT đánh giá cao những kết quả Đảng bộ đạt được trong năm qua. Đảng ủy Bộ đã tập trung quán triệt thực hiện nghiêm túc các các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Ban Cán sự Đảng và của Đảng ủy Bộ TT&TT góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, nhất là báo chí, xuất bản, chấn chỉnh hoạt động của mạng xã hội; triển khai các biện pháp để tăng cường quản lý doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới; giải quyết vấn nạn SIM rác, tin nhắn rác; làm tốt công tác tuyên truyền về Hội nghị APEC... những thành tích đó góp phần tích cực vào sự phát triển chung của ngành TT&TT trong năm 2017 vừa qua.
 
Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cơ bản nhất trí và nhấn mạnh 8 nhiệm vụ quan trọng với Đảng bộ trong năm 2018.
 
Cụ thể, phải tăng cường công tác chính trị tư tưởng, tích cực tham gia chỉ đạo công tác định hướng thông tin tuyên truyền để đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất hiệu quả, tạo khí thế phấn khởi tin tưởng trong toàn Đảng bộ. Tích cực đấu tranh chống thế lực thù địch, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Mặt khác, Đảng ủy Bộ cũng nên nghiên cứu xây dựng quy định ứng xử nguyên tắc và trách nhiệm khi cán bộ, Đảng viên của Bộ TT&TT sử dụng mạng xã hội nhằm tạo sự đồng thuận chung và tạo hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội.
 
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2018, tổ chức tốt công tác vận động quần chúng, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.
 
Tiếp tục chỉ đạo triển khai Nghị quyết TW 4 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05/CT-TW về chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn theo chủ đề 2018. Chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, phê bình, tự phê bình tập thể, cá nhân, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên đảm bảo đúng quy định và thực chất.
 
Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 6 khoá XII phù hợp với tình hình thực tế, tạo chuyển biến tích cực, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, gắn liền với triển khai nghị quyết, kết luận về phát triển kinh tế - xã hội, ngành TT&TT phải là ngành mũi nhọn cho sự phát triển đó.
 
Tập trung thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Đảng, cấp ủy các cấp. Theo đó, từng Chi ủy, Đảng ủy phải quán triệt sâu sắc chủ trương, kết luận của Đảng, nghiên cứu, triển khai cách làm phù hợp để nâng cao hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy. Cần đổi mới cách ra nghị quyết, xây dựng chương trình hành động, thực hiện có hiệu quả chương trình hành động để giúp hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.
 
Tập trung nâng cao sinh hoạt Chi bộ, gắn với triển khai nhiệm vụ chuyên môn. Quan tâm phát triển Đảng viên, triển khai nghiêm túc chương trình kiểm tra giám sát năm 2018, cần chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở từng đơn vị, kịp thời tháo gỡ khó khăn từ Chi bộ, nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác và thống nhất trong từng Chi bộ, Đảng bộ.
 
Mặt khác, Đảng ủy cần quan tâm công tác đào tạo, làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Từng đơn vị, Chi ủy, Đảng ủy trong Đảng bộ phải tập trung nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng hiệu quả công tác, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ.
 
Ngoài ra, Đảng ủy cùng Ban Cán sự tham gia xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên, luân chuyển cán bộ ở những nơi nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng như ở nơi cấp phép. Chuyển đổi vị trí công tác với công chức ở từng đơn vị… tạo điều kiện rèn luyện, bồi dưỡng nhất là cán bộ trẻ có triển vọng, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài. Tới đây, Ban Cán sự Đảng bộ sẽ kiên quyết làm việc này, kể cả cấp trưởng các đơn vị có thể luân chuyển như Vụ trưởng, Cục trưởng, xoá bỏ khuynh hướng cục bộ khép kín trong từng cơ quan, đơn vị. Việc điều động luân chuyển cán bộ lãnh đạo từ cấp phòng trở lên được xây dựng thành kế hoạch, đảm bảo điều động luân chuyển tiến hành theo định kỳ, đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy định - Bộ trưởng nhấn mạnh.
 
Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và Thứ trưởng Phan Tâm đã trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Hùng và đồng chí Trần Anh Tuấn đang sinh hoạt tại Đảng bộ Bộ TT&TT.
 
20171227-l1.jpg
 
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và Thứ trưởng Phan Tâm trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Hùng và đồng chí Trần Anh Tuấn đang sinh hoạt tại Đảng bộ Bộ TT&TT.
Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top