Đảng bộ Bộ TT&TT tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 2017

Thứ sáu, 30/12/2016 17:29

Chiều ngày 30/12, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 2017 và trao tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng.

20161230-l10.jpg

Đồng chí Trương Minh Tuấn, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT phát biểu tại Hội nghị

Tới dự có Hội nghị về phía Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (TW) có đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan TW; đồng chí Nhữ Quang Cảnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan TW.  
 
Về phía Bộ TT&TT tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trương Minh Tuấn, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ TT&TT kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW;  cùng dự có các Thứ trưởng: Nguyễn Minh Hồng; Phan Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT;  Hoàng Vĩnh Bảo; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TT&TT; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở, Chi ủy Chi bộ trực thuộc; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các Ban tham mưu của Đảng ủy và các đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng. 
 
20161230-l15.jpg
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Minh Tuấn, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ TT&TT nhấn mạnh: Năm 2016 với rất nhiều khó khăn thách thức, nền kinh tế đất nước gặp nhiều biến động, thời điểm chuyển giao thế hệ lãnh đạo của đất nước. Chính vì vậy sự chỉ đạo của các cấp, các ngành cũng có nhiều thay đổi. Tình hình trong nước và quốc tế có nhiều biến chuyển phức tạp, khó lường. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ Khối thì Đảng bộ Bộ TT&TT tiếp tục thực hiện thắng lợi kết quả của mình.
 
Công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, CNTT, phát thanh – truyền hình và thông tin điện tử, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, năm 2016 là năm ngành TT&TT đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 145 nghìn tỷ (đóng góp 14,8% GDP). Trong bối cảnh kinh tế hết sức khó khăn, tuy nhiên đóng góp của Ngành TT&TT vẫn tăng cao và tiếp tục hoàn thành mục tiêu đề ra trên 104%.
 
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho rằng trên các lĩnh vực của ngành TT&TT: CNTT, viễn thông, bưu chính, xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, báo chí, phát thanh truyền hình & thông tin điện tử, mặc dù còn nhiều khó khăn vướng mắc nhưng từng lĩnh vực cũng đã khắc phục và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 
Công tác xây dựng Đảng của Bộ TT&TT cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Đảng bộ đã tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết TW II, III, IV, các chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm giúp cho cán bộ, Đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, những vấn đề cốt lõi, từ đó cụ thể hóa vào việc chỉ đạo xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Ngành và của từng đơn vị. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt nâng cao chất lượng chi bộ theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/TW ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan TW về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng ủy Khối các cơ quan TW; từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác, thành việc làm thường xuyên của mỗi chi bộ và mỗi đảng viên.
 
20161230-l12.jpg
Đồng chí Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ TT&TT, Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị
 
Báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, Thứ trưởng Phan Tâm, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ TT&TT cho biết thêm: trong năm 2016, Đảng ủy đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đảng ủy Khối các cơ quan TW, của Ban Cán sự Đảng và của Đảng ủy Bộ TT&TT; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng Chi bộ, kiện toàn tổ chức Đảng; thực hiện nghiêm túc chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng. Đồng thời, Đảng uỷ đã tổ chức tuyên truyền, thông tin đầy đủ về Hội nghị Trung ương 13, Hội nghị Trung ương 14 (Khoá XI), thông báo nhanh kết quả Đại hội XII của Đảng; tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước… Trong năm 2016 , Đảng uỷ đã mở 01 lớp bồi dưỡng cho 83 Đảng viên dự bị; cử 25 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị, cử 92 đồng chí cấp uỷ viên đi bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng do Đảng uỷ Khối các cơ quan TW tổ chức…
 
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, từng bước đi vào nền nếp. Kết quả kiểm tra có tác dụng giữ nghiêm kỷ luật Đảng, giáo dục và ngăn ngừa vi phạm, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Phan Tâm đề nghị: Các đồng chí đảng viên ngành TT&TT cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, cần quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng chi bộ, kiện toàn tổ chức Đảng; làm tốt công tác quản lý đảng viên… tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh vào nền nếp; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hoá” trong nội bộ; giữ vững tinh thần đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, triển khai thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan TW và Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Đảng bộ Bộ TT&TT; gắn với việc triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, nhằm góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.
 
20161230-l13.jpg
 
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Phan Tâm trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Đăng Tấn và đồng chí Nguyễn Xuân Trụ
 
20161230-l14.jpg
 
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Phan Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan TW Vũ Đức Nam trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tặng hoa cho các đồng chí vinh dự được nhận
 
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan TW đánh giá cao mọi mặt công tác của Bộ TT&TT trong năm 2016, trong đó có sự đóng góp lớn của ngành TT&TT cho ngân sách nhà nước; đồng thời đề nghị Đảng bộ Bộ TT&TT tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Đảng ủy Khối các cơ quan TW; đẩy mạnh việc tuyên truyền, định hướng thông tin dư luận, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; tiếp tục việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh…
Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top