Đảng bộ Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021

Thứ ba, 20/07/2021 16:10

Triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2021, sáng ngày 20/7/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ. Dự và phát biểu tại Hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 5 điểm cầu.

Dong-chi-Ha-phat-bieu.jpg

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra trong 6 tháng đầu năm 2021 và các nhiệm vụ đột xuất. Tổ chức thông tin liên lạc, tuyên truyền, đóng góp vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện các biện pháp quyết liệt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc. Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong triển khai các giải pháp công nghệ số, góp phần chung tay với cả nước trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đảng ủy Bộ TT&TT đã chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và sinh hoạt chuyên đề về Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Tổ chức triển khai sâu, rộng, đến toàn bộ cán bộ, đảng viên và chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của Bộ thực hiện phổ biến, tuyên truyền, quán triệt thực hiện.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã xây dựng, ban hành Nghị quyết và Kế hoạch Chuyển đổi số của Đảng bộ Bộ TT&TT giai đoạn 2021-2025, hướng tới năm 2030. Đôn đốc tích cực triển khai, hoàn thành giai đoạn I thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi số của Đảng bộ. Tham mưu với Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về triển khai chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong hoạt động công tác Đảng.

Ban hành hướng dẫn thực hiện một số nội dung triển khai Kế hoạch năm tăng cường công tác quản lý đảng viên; Triển khai chương trình quản lý dữ liệu đảng viên 3.0 theo kế hoạch của Đảng ủy Khối; Chỉ đạo tổng kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên trong toàn Đảng bộ, rà soát, kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên trong đợt tổng kiểm tra trong toàn Đảng của nhiệm kỳ Đại hội XIII; Xây dựng và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát theo Chương trình Kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; Thực hiện tốt công tác dân vận, đoàn thể;…

SK-Thu-truong-ket-luan.jpg

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT phát biểu tại Hội nghị.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021, Đảng ủy Bộ TT&TT tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra năm 2021 theo Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 28/01/201 của Ban Chấp hành Đảng bộ về nhiệm vụ công tác năm 2021; Chỉ thị số 01/CT-BTTTT ngày 11/01/2021 của Bộ trưởng về định hướng phát triển ngành TT&TT năm 2021 và đặc biệt là đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy, của Bộ TT&TT thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Tập trung thực hiện nhiệm vụ phối hợp xây dựng Đề án và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong việc chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động công tác đảng”; Chỉ đạo triển khai có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Tăng cường giám sát việc sinh hoạt cấp ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ;…

Thay mặt cho Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Đỗ Việt Hà đã biểu dương các kết quả về nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Bộ TT&TT trong 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí đánh giá Đảng ủy Bộ đã tổ chức hội nghị phù hợp trong điều kiện phòng chống dịch Covid, kết hợp trực tiếp với trực tuyến, ngắn gọn nhưng xúc tích, khẩn trương. Trong 6 tháng đầu năm, đất nước diễn ra 3 sự kiện rất lớn là: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu cử Quốc hội và Đại dịch Covid, Bộ TT&TT đã có những đóng góp rất tích cực trong những sự kiện này.  

Về xây dựng Đảng và nghiệp vụ công tác Đảng, Bộ đã chú trọng triển khai các kế hoạch để thực hiện Nghị quyết Đảng bộ, tổ chức xây dựng chương trình hành động. Đặc biệt, Bộ TT&TT đã đi đầu đẩy mạnh việc áp dụng chuyển đổi số vào công tác xây dựng Đảng và nghiệp vụ công tác Đảng. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng mong Bộ TT&TT làm điểm để từ đó lan tỏa ra cả nước. Một số nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy Khối xuất phát từ sáng kiến, đề xuất và hỗ trợ của Đảng ủy Bộ TT&TT. Bên cạnh đó Đảng ủy Bộ cũng đã quan tâm làm tốt về công tác cán bộ, kiểm tra giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận, đoàn thể,…

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ bản đồng tình với các kế hoạch và phương hướng trong báo cáo Đảng ủy Bộ đã nêu và nhấn mạnh thêm một số vấn đề Đảng ủy Bộ quan tâm thực hiện, đó là: Tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra; Quan tâm và có nhiều giải pháp để xây dựng, thực hiện cụ thể hóa Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác Đảng, tiếp tục hỗ trợ chuyển đổi số cho Đảng ủy Khối trong nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đột phá ở nhiệm kỳ này; Đảng ủy Bộ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác dân vận, đoàn thể, duy trì tinh thần yêu thương gắn bó, đoàn kết trong Đảng.

SK-trao-tang-bang-khen.jpg

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Phạm Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT đã trao tặng bằng khen và hoa cho các đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (giai đoạn 2016-2020).

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong những tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ, đề nghị các đảng viên tập trung phát huy tốt vai trò tiên phong, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, đúng theo tinh thần Quyết định số 16-QĐ/TW của Bộ Chính trị mới ban hành trong tháng 6/2021 về chức năng, nhiệm vụ mới của Đảng ủy Khối.

Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt các nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 28/01/201 của Ban Chấp hành Đảng bộ về nhiệm vụ công tác năm 2021; Chỉ thị số 01/CT-BTTTT ngày 11/01/2021 của Bộ trưởng về định hướng phát triển ngành TT&TT năm 2021, đặc biệt là nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ, của Bộ TT&TT thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, thực hiện công tác quy hoạch, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng. Tổng rà soát, cập nhật thông tin hồ sơ đảng viên và triển khai chương trình quản lý dữ liệu đảng viên 3.0; Phấn đấu triển khai thành công chuyển đổi số trong Đảng bộ và phối hợp xây dựng Đề án và Nghị quyết về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số tại Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Chỉ đạo triển khai có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

 Bí thư Đảng bộ nhấn mạnh, Đảng bộ chúng ta cần tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội lần thứ V Đảng bộ Bộ TT&TT./.

Đức Huy
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top