Đảng bộ Bộ TT&TT tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa XII

Thứ sáu, 01/09/2017 15:42

Chiều ngày 01/9/2017, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 5 (khóa XII). Tới dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phan Tâm, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT; đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW tham dự và trực tiếp truyền đạt tại Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 13 điểm cầu trên toàn quốc.

20170901-l10.jpg

Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương truyền đạt nội dung tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TT&TT; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; các đồng chí là cấp ủy viên các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ TT&TT; cán bộ lãnh đạo cấp phòng các Cục, Vụ, đơn vị sự nghiệp và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.
 
Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị TW 5 (khóa XII). Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 5-10/5/2017, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành TW khóa XII đã họp để thảo luận, cho ý kiến về: Đề án “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Đề án “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”, Đề án tổng kết 15 năm (2002 - 2017) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành TW Đảng khóa IX “Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân” và một số vấn đề quan trọng khác.
 
20170901-l12.jpg
 
Đồng chí Thứ trưởng Bộ TT&TT, Bí thư Đảng ủy Phan Tâm đề nghị các cấp ủy đảng thuộc Bộ TT&TT
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
 
Hội nghị cũng thảo luận, cho ý kiến về: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đối Đảng; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành TW Đảng đến Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2016 của Ủy ban Kiểm tra TW và một số nội dung quan trọng khác.
 
20170901-l11.jpg
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm thay mặt hơn 1.000 Đảng viên của Đảng Bộ Bộ TT&TT trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Hồng Hà đã dành thời gian truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị TW 5 khóa XII. Sau Hội nghị, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 5 (khóa XII), đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương của Ban cán sự Đảng tiếp tục tổ chức quán triệt, phổ biến các nội dung của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành TW khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng thời nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành TW lần này, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.
Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top