Đảng bộ Bộ TT&TT tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khóa XI)

Thứ ba, 30/09/2014 16:52

Thực hiện Kế hoạch số 919-KH/ĐU ngày 11/7/2014 của Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khóa XI), chiều ngày 30/9/2014, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khóa XI) tới toàn Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc tại 8 điểm cầu trên toàn quốc.

img

Đồng chí Trần Đức Lai, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT phát biểu khai mạc Hội nghị 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Đức Lai, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy; cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc tại 8 điểm cầu trên toàn quốc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng, đồng chí Trần Đức Lai, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT nhấn mạnh: Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Hội nghị Trung ương 9 - Khóa XI) nhằm giúp các cấp ủy Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững các nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết, các Kết luận của Hội nghị Trung ương 9 (Khóa XI), trên cơ sở đó, vận dụng vào điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị bảo đảm tổ chức thắng lợi Nghị quyết; góp phần tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về Nghị quyết Trung ương 9; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Đặc biệt, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, môi trường làm việc xanh – sạch – đẹp trong các cơ quan đơn vị…
 
img

Toàn cảnh Hội nghị
 
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các Ban của Đảng ủy Bộ TT&TT, các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khóa XI); sau khi học tập Nghị quyết, các Đảng bộ, Chi ủy trực thuộc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với chuyên môn xây dựng chương trình hành động sát thực, hiệu quả, phù hợp với cơ quan đơn vị, hoàn thành tốt chương trình kế hoạch công tác năm 2014.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khóa XI) tập trung vào những nội dung cơ bản của Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Dự thảo đề cương các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; Định hướng chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; Thực hiện Quy định việc lấy phiếu tín nhiệm; Tổng kết việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; Đề án tổ chức Đảng bộ Ngoài nước; Thông tin về một số vấn đề quan trọng khác…
 
img
 
GS.TS Hoàng Chí Bảo truyền đạt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 - Khóa XI  tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe GS.TS. Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia Cao cấp Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) trong đó trọng tâm là những nội dung cơ bản của Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Bùi Như Uyên, Phó Bí thư Đảng ủy thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy Bộ TT&TT thông qua Chương trình Hành động  thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ TT&TT.
 
Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top