Đảng bộ Bộ TT&TT tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)

Thứ sáu, 14/12/2018 16:55

Chiều ngày 14/12, tại Trụ sở Bộ TT&TT, Đảng bộ Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII). Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đã tham dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có toàn thể cán bộ đảng viên của các cơ quan, đơn vị tại 13 điểm cầu trên toàn quốc.

20181214-m05.jpg
 
PGS. TS. Ngô Văn Thạo, Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII tới các đảng viên
 
Tại Hội nghị, các đảng viên được lắng nghe PGS. TS. Ngô Văn Thạo, Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII.
 
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 02/10 đến ngày 06/10/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 8 để thảo luận, cho ý kiến về: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.
 
Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị:
 
Thứ nhất, thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 
Thứ hai, thông qua Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
 
Thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV.
 
Thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; xem xét, quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu bổ sung hai Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.
 
Thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Đảng.
 
Thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 7 đến Hội nghị Trung ương 8 khoá XII; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2017; và một số vấn đề quan trọng khác.
 
20181214-m06.jpg
 
Quang cảnh Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)
 
Tại Hội nghị, Đảng bộ Bộ TT&TT đã công bố dự thảo Chương trình hành động thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII). Đảng bộ Bộ TT&TT yêu cầu các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc căn cứ các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 và Chương trình hành động của Đảng bộ Bộ TT&TT để xây dựng chương trình hành động và ban hành nghị quyết chuyên đề của Chi bộ, Đảng bộ sát thực, hiệu quả và phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị…/.
 
Doãn Mạnh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top