Đảng bộ Bộ TT&TT tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khoá XI)

Thứ tư, 19/03/2014 11:23

Sáng 19/3/2014, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khoá XI) cho 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Hội nghị được triển khai trực tuyến tại 8 điểm cầu gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và 5 điểm cầu tại các Trung tâm Tần số khu vực. Đến dự Hội nghị có đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Trần Đức Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

img

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Trần Đức Lai nhấn mạnh: việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) có ý nghĩa rất quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, việc thấm nhuần những nội dung quan trọng của Nghị quyết sẽ giúp các cán bộ, đảng viên làm tốt công tác ở cơ quan, đơn vị.
 
img
 
Đồng chí Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT Trần Đức Lai phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng yêu cầu mỗi cấp ủy, mỗi đảng viên phải nắm vững các vấn đề của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) để từ đó vận dụng linh hoạt trong sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ cũng như trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Thứ trưởng đề nghị tất cả các đồng chí cán bộ, đảng viên lắng nghe buổi truyền đạt Nghị quyết nghiêm túc, đảm bảo đủ thời gian và chất lượng, không chiếu lệ, hình thức… Mặt khác, việc cụ thể hóa các nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) của cấp ủy các cấp phải bám sát điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.
 
img
 
Đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ truyền đạt tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trực tiếp truyền đạt nội dung học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) tập trung vào 3 nội dung cơ bản sau: Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị truờng định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận về “Tình hình kinh tế xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng truởng”; Kết luận về việc hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua.

Việc tổ chức chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khoá XI) giúp các cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững các nội dung, quan điểm cơ bản của các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 8 (khoá XI), trên cơ sở đó, vận dụng vào điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết. Đồng thời, góp phần tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI); tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.
    

 
Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top