Đảng bộ Bộ TT&TT sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

Thứ năm, 27/07/2017 17:29

Chiều ngày 27/7/2017, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và trao tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng cho 05 đồng chí Đảng viên của Đảng bộ. Tới dự và chủ trì buổi Lễ có đồng chí Trương Minh Tuấn, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT; Thứ trưởng Phan Tâm - Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT.

20170727-L0.jpg

Đồng chí Trương Minh Tuấn, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Thứ trưởng Phan Tâm - Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 04 Đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ TT&TT

Tham dự có Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số ban chức năng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TT&TT; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở, Chi ủy Chi bộ trực thuộc; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và cán bộ các Ban tham mưu của Đảng ủy; các đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng; và đại diện Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ TT&TT. 
 
Trước khi khai mạc Hội nghị, Đảng bộ Bộ TT&TT đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm và 40 năm tuổi Đảng. Cụ thể, nguyên Thứ trưởng Lê Nam Thắng được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao cho 5 Đảng viên gồm: Bùi Như Uyên, Hà Minh Tiến, Lưu Văn Cương, Nguyễn Hữu Lư và Nguyễn Văn Tạo.
 
Theo báo cáo của Đảng ủy Bộ TT&TT, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đảng ủy Khối các cơ quan TW (gọi tắt là Đảng ủy Khối), của Ban Cán sự Đảng và của Đảng ủy Bộ TT&TT; chỉ đạo các cơ quan đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Trong đó tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng chi bộ, kiện toàn tổ chức Đảng; thực hiện nghiêm túc chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng; từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác, việc làm thường xuyên của mỗi chi bộ và mỗi Đảng viên; qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và từng tổ chức Đảng.
 
20170727-l1.jpg
 
Toàn cảnh buổi Lễ
 
Về công tác Đảng, Đảng ủy đã tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ Nghị quyết Trung ương 5 và các Nghị quyết của Đảng ủy Khối đến tất cả các tổ chức Đảng và 100% cán bộ, Đảng viên, tạo điều kiện cho các cấp ủy Đảng và mỗi cán bộ, Đảng viên hiểu sâu, nắm vững các nội dung, quan điểm cơ bản của các Nghị quyết, trên cơ sở đó, vận dụng vào điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.
 
Về công tác xây dựng tổ chức Đảng, Đảng viên, Đảng ủy đã chỉ đạo kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ươg 4 khóa XII, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ, thực sự trong sạch, vững mạnh; Chỉ đạo kết hợp chặt chẽ công tác quản lý với công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho Đảng viên; Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, gắn với việc quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy chế, quy định của Đảng và Nhà nước. Tính từ đầu năm đến nay, Đảng bộ đã kết nạp 60 Đảng viên mới, chuyển chính thức cho 55 Đảng viên dự bị.
 
20170727-L2.jpg

Đồng chí Trương Minh Tuấn, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Qua phân loại chất lượng năm 2016, số tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt tỷ lệ 97%, số Đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ bình quân 99%. Nhiều tổ chức Đảng, Đảng viên được Đảng ủy Khối tặng Bằng khen, Đảng ủy Bộ tặng Giấy khen, trong đó có 2 chi bộ được vinh danh tại Lễ tuyên dương 80 chi bộ tiêu biểu của Đảng bộ Khối.
 
Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, 6 tháng đầu năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành 18 cuộc kiểm tra, giám sát, chú trọng kiểm tra, giám sát những nơi, những lĩnh vực công tác dễ có điều kiện phát sinh tiêu cực như tài chính, đầu tư xây dựng, cấp phép, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ... Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng Đảng viên...
 
Công tác tiếp công dân, giải quyết tố cáo luôn được Đảng ủy chỉ đạo tổ chức và duy trì có nền nếp tại cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
 
Đảng ủy cũng đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận của cơ quan Nhà nước, phát huy dân chủ, thực hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã xây dựng được hệ thống các nội quy, quy chế khá đầy đủ, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
 
Mặt khác, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT trong việc tổ chức, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; trao đổi thông tin để phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thực hiện đầy đủ và có trách nhiệm trong việc cho ý kiến và tham gia việc rà soát, đánh giá, sắp xếp, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc thẩm quyền của Ban Cán sự Đảng; góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Bộ, thúc đẩy ngành TT&TT tiếp tục phát triển.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế sau: Một số cơ quan báo chí đăng tải các tin, bài vi phạm quy định của Luật Báo chí, không tuân thủ kỷ luật thông tin khi đưa tin, và thiếu nhạy cảm, đạo đức người làm báo, bị xử phạt, thậm chí bị đình bản; Việc sinh hoạt chi bộ ở một số tổ chức cơ sở Đảng chưa đảm bảo nền nếp, cá biệt có chi bộ tổ chức sinh hoạt chưa đầy đủ, chưa đảm bảo nội dung và chưa đúng thời gian quy định. Việc ghi chép biên bản sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ ở một số tổ chức Đảng còn sơ sài, chưa phản ánh hết diễn biến và kết quả của hội nghị nên tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu chưa cao.
 
Trong 6 tháng cuối năm 2017, Đảng ủy Bộ TT&TT sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2015 – 2020; đồng thời đưa ra 22 nhiệm vụ cần tập trung thực hiện.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Minh Tuấn, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT đánh giá cao sự phấn đấu của tập thể cán bộ, Đảng viên toàn Đảng bộ, đồng thời nhấn mạnh: Trong 6 tháng qua, Đảng ủy đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đảng ủy Khối, của Ban Cán sự Đảng và của Đảng ủy Bộ TT&TT; tích cực tham gia lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên cả 5 lĩnh vực hoạt động của Ngành; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của Bộ; Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường và đạt kết quả tích cực; Đảng ủy đã tham gia chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ; Tổ chức triển khai nghiêm túc và hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết TW 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết TW 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn liền với việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng và nâng cao chất lượng chi bộ; xây dựng Đảng bộ vững mạnh…
 
Đồng chí Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu cũng cơ bản nhất trí về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Đảng bộ và nhấn mạnh thêm 7 nội dung trọng tâm để Đảng ủy Bộ TT&TT quan tâm chỉ đạo trong thời gian tới, cụ thể:

Một là, Đảng ủy tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng của Đảng, trước hết là đổi mới sinh hoạt chi bộ (Đảng ủy Khối đã có chương trình về đổi mới sinh hoạt chi bộ) phải thực sự thiết thực, gắn sinh hoạt chi bộ với sinh hoạt chuyên môn.
 
Hai là, tăng cường xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từng chi bộ, đơn vị phải có chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ, của Đảng ủy. Trong chương trình hành động phải gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể: gắn với việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, Đảng viên; đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí ở từng đơn vị.
 
20179727-L5.jpg
 
Đồng chí Phan Tâm, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí
Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn tại Hội nghị
 
Ba là, đề nghị Đảng ủy cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tăng cường rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng. Công tác xây dựng Đảng phải đổi mới mạnh mẽ, làm tốt công tác cán bộ (công tác xây dựng Đảng là then chốt, thì công tác cán bộ là then chốt của then chốt). Duy trì và từng bước nâng cao chất lượng chi bộ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết TW 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.
 
Thứ tư, tích cực xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị đảm bảo tinh gọn, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt ngang tầm yêu cầu mới; chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, kỷ luật kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong đội ngũ cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp.
 
Năm là, thường xuyên đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
 
Sáu là, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
 
Bảy là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng, phát huy tính chủ động, tích cực, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở từng đơn vị; tiếp tục làm tốt công tác chăm lo đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 09/CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp.  
 
 
 
Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top