Đảng bộ Bộ TT&TT quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 (Khóa XI)

Thứ sáu, 20/03/2015 11:11

Sáng nay 20/3/2015, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

img

 Đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT truyền đạt những nội dung cơ bản Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI)

Tới dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên của Đảng bộ. 
 
Tại Hội nghị, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI) nhằm giúp các cấp ủy Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững những nội dung, quan điểm cơ bản trong các văn kiện, nghị quyết, kết luận của Hội nghị, trên cơ sở đó, tham gia triển khai, góp ý, xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ TT&TT lần thứ 4, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, đồng thời bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết.
 
Đồng chí Trương Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI) gồm: Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội XII; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới; Dự thảo báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI) trình Đại hội XII, đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.
 
img
 
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT cũng thông báo những nét khái quát về đề án quy hoạch phát triển quản lý báo chí toàn quốc đến 2025 trình tại Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương. Và Trung ương đã tập trung thảo luận làm rõ về sự cần thiết ban hành và triển khai quy hoạch nhằm tạo điều kiện cho báo chí phát triển bền vững, đúng định hướng của Đảng và đúng pháp luật.
 
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực và phù hợp với điều kiện cụ thể từng cơ quan, đơn vị, đồng thời tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy theo quy định
 
Ngô Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top