Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan quản lý nhà nước

Chủ nhật, 20/09/2020 10:04

Trong thời đại công nghệ 4.0, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) là một trong những yếu tố tất yếu trong các hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Song song với những hiệu quả mang lại, CNTT cũng đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ tấn công về công nghệ của các đối tượng xấu nhằm đánh cắp thông tin, làm tê liệt hệ thống hoặc đăng tải các thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị… Vì vậy, để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin (ANTT), Sở Thông tin và Truyền thông Hà Giang đã triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn các mã độc, thông tin độc hại xâm nhiễm trên hệ thống CNTT dùng chung của tỉnh.

20200623-m01.jpg
 
Cán bộ Trung tâm CNTT và Truyền thông theo dõi các hoạt động về an toàn, ANTT trên hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh.
 
Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố tập trung triển khai Nghị định 85 và các thông tư hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông để đảm bảo an toàn ANTT cho hệ thống CNTT và hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh. Mặt khác, thực hiện kết nối giữa Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh với Trung tâm Giám sát an ninh mạng quốc gia của Bộ Thông tin và Truyền thông. Khi kết nối hệ thống an ninh mạng quốc gia, Sở thường xuyên tiếp nhận được cảnh báo của Cục an toàn thông tin về tình hình mã độc các tài khoản có khả năng mất an toàn thông tin và kịp thời khắc phục. Trên cơ sở hỗ trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở thường xuyên nắm bắt tình hình an ninh trên mạng qua hệ thống phần mềm phân tích báo chí và mạng xã hội của tỉnh. Các thông tin viết về Hà Giang sẽ được phần mềm trích lọc theo thời gian và theo các chủ đề được tỉnh quan tâm. Qua đó, giúp cho lãnh đạo tỉnh, các cơ quan quản lý hành chính nhà nước cập nhật kịp thời thông tin truyền thông chính thống.
 
Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động phối hợp với các huyện, xã thành lập nhóm kín về an ninh mạng để nắm bắt tình hình an toàn thông tin của các đơn vị trên địa bàn. Quá trình hoạt động, nhóm nhận được nhiều phản ánh, yêu cầu hỗ trợ xử lý hỗ trợ kỹ thuật để khắc phục các sự cố an toàn an ninh mạng. Bên cạnh đó, Sở tập trung các biện pháp đảm bảo an toàn, ANTT cho hệ thống dùng chung của tỉnh, hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc (ioffice), hệ thống thư điện tử… Trong năm 2019, Trung tâm CNTT và Truyền thông đã phối hợp với Công an tỉnh rà soát, quét các lỗ hổng bảo mật, hệ thống máy tính ở các sở, ngành của tỉnh và một số xã có nguy cơ phát tán mã độc thư điện tử. Thực hiện rà soát cảnh báo và khóa 1.500 tài khoản thư điện tử với lý do chưa thay đổi mật khẩu nhằm hạn chế tình trạng hacker hoặc các đối tượng khác lợi dụng để phát tán mã độc... Đối với hệ thống Cổng, Trang thông tin điện tử của tỉnh, huyện, các sở, ngành thì Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên phân công cán bộ chuyên môn theo dõi hoạt động. Đồng thời, áp dụng các giải pháp tường lửa để tránh việc truy cập trái phép vào hệ thống nhằm hạn chế tấn công về việc thay đổi giao diện, từ chối truy nhận...
 
Hàng năm, Sở tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về CNTT cho đội ngũ chuyên trách CNTT các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về tuyên truyền, nâng cao nhận thức giúp cho cán bộ, công chức hiểu rõ tầm quan trọng, từ đó chủ động thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn, ANTT; nâng cao kiến thức về chuyên môn và kỹ năng sử dụng CNTT, đảm bảo an toàn thông tin mạng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Tuy nhiên, công tác đảm bảo an toàn, ANTT vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhất định. Trong đó, một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức sử dụng kỹ năng CNTT còn hạn chế. Hệ thống phòng, chống mã độc của tỉnh vẫn chưa được triển khai rộng rãi. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng sử dụng và đảm bảo ANTT mặc dù đã thực hiện nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế…
 
Đồng chí Lã Đình Điền, Giám đốc Trung tâm CNTT và Truyền thông cho biết: Công tác đảm bảo an toàn ANTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước đang là một nhiệm vụ quan trọng trong ứng dụng CNTT và hoạt động chỉ đạo điều hành. Đặc biệt, trong thời điểm đại hội Đảng các cấp đang diễn ra, là cơ hội để các loại tội phạm an ninh mạng tấn công bằng cách đưa các thông tin sai lệch lên hệ thống thông tin chính thống của tỉnh. Vì vậy, việc rà soát đảm bảo an toàn, ANTT đối với hệ thống Trang thông tin điện tử của các cơ quan trên địa bàn tỉnh cũng là một trong những phương án hàng đầu trong quá trình thực hiện. Cùng với đó, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tăng cường hiệu quả hoạt động của nhóm chuyên trách CNTT của tỉnh và thực hiện lập cấp độ an toàn thông tin đối với từng hệ thống. Ngoài ra, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan nhằm đảm bảo an toàn, ANTT phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị đại hội Đảng các cấp./.
Văn Long
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top