Đắk Nông: Thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh

Thứ hai, 21/08/2017 10:39

Ngày 15/8, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 1340/QĐ-UBND về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh.

Theo đó, Đội do Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm đội trưởng và thành viên đội ứng cứu là cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại các sở, ban, ngành, đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh...
 
Đội ứng cứu có nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ các sở, ban, ngành trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức ứng cứu các sự cố máy tính, mạng Internet trên địa bàn tỉnh. Thực hiện trách nhiệm thành viên đầu mối của tỉnh trong mạng lưới ứng cứu sự cố máy tính trên toàn quốc. Liên kết, phối hợp với các bộ phận ứng cứu máy tính tại các tỉnh, thành khác nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố máy tính, mạng máy tính, mạng Internet dưới sự điều phối của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT).
 
Đội còn có nhiệm vụ thu thập và cung cấp kịp thời thông tin thông báo, cảnh báo bằng văn bản hoặc trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông về sự cố mạng, máy tính, các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, các nguồn tấn công mạng, máy tính để các cơ quan, đơn vị chủ động phòng, chống, giảm thiểu rủi ro, mất an toàn thông tin…
Theo Đắk Nông điện tử
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top