Đắk Nông chủ động, sáng tạo trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ ba, 26/11/2013 09:51

Tỉnh ủy Đắk Nông đã xác định: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" là nhân tố góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh toàn diện.

img
Lễ báo công dâng Bác của Đảng bộ khối cơ quan tỉnh Đắc Nông.  (Ảnh:Đức Thường)

Chủ động tìm giải pháp thích hợp trong triển khai thực hiện

Thành lập từ tháng 1/2004, hiện nay tỉnh Đắk Nông có 13 đảng bộ trực thuộc, 435 tổ chức cơ sở đảng, hơn 17.000 đảng viên; 100% thôn, buôn, bon, tổ dân phố có chi bộ độc lập. Là địa phương có 40 dân tộc cùng sinh sống và 3 tôn giáo chính, tạo nên sự đa dạng về bản sắc văn hóa; kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn; hệ thống truyền thanh - truyền hình chưa được đầu tư đúng mức... đã ảnh hưởng không nhỏ trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước đến với người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ việc đánh giá đúng tình hình thực tế về thuận lợi, khó khăn của địa phương, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Trung ương, Tỉnh ủy Đắk Nông đã đề ra rất nhiều giải pháp hữu ích để từng bước khắc phục những hạn chế, yếu kém. Đáng chú ý nhất, là việc triển khai thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Bộ Chính trị (khóa X) phát động, sáng tạo lồng ghép với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư" và các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Vì người nghèo"... đã đem lại nhiều kết quả hết sức tích cực, nổi bật nhất là tinh thần, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên từng bước nâng lên, ý chí tự lực tự cường, tự học hỏi nâng cao trình độ, năng lực cũng như nhận thức được thể hiện ngày càng rõ nét; huy động khối đại đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng, chung tay góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh được tăng cường.
Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động theo tinh thần Chỉ thị số 06 của Bộ Chính trị (khóa X), ngày 30-8-2011 Tỉnh ủy Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 10 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Theo đó, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn tỉnh xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, làm cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhận thức sâu sắc hơn những giá trị to lớn tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện; nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ nạn tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Đặc biệt, tập thể Tỉnh ủy Đắk Nông bàn bạc kỹ lưỡng thông qua các cuộc họp, làm thế nào để Cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu và có điều kiện thuận lợi phát huy những giá trị to lớn tư tưởng đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội? Làm thế nào để tổ chức, thực hiện không bị trùng lắp, rập khuôn, tránh hình thức, mang lại giá trị thiết thực...?

Vì thế, thông qua các đợt sơ kết, tổng kết, Tỉnh ủy Đắk Nông đã đề ra giải pháp trọng tâm: phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy, thủ trưởng ở các cơ quan, ban ngành; chọn lựa những cán bộ đáp ứng năng lực, trình độ tham gia vào Bộ phận giúp việc cho Ban Thường vụ cấp ủy các cấp; cùng với việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, vai trò của cấp ủy cơ sở, đặc biệt là bí thư chi bộ có tính quyết định đến hiệu quả và sự thành công trong quá trình thực hiện. Việc làm mới trong tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn này là không tổ chức tập trung toàn Đảng bộ, mà thực hiện nghiên cứu, học tập tại các buổi sinh hoạt của các chi bộ, do chi ủy chịu trách nhiệm, vì vậy đòi hỏi các cấp ủy đảng phải chuẩn bị chu đáo nội dung, phương pháp truyền đạt. Nội dung học tập được mở rộng phạm vi hơn; sau khi học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị, địa phương đề ra chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình để "làm theo" tư tưởng, đạo đức của Bác. Làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cuộc vận động lồng ghép với các phong trào cách mạng, qua đó có biện pháp điều chỉnh kịp thời và uốn nắn thiếu sót, khuyết điểm. Thường xuyên chỉ đạo khối báo chí trong tỉnh tiếp tục làm tốt chuyên trang, chuyên mục về thực hiện Cuộc vận động; ngành văn hóa thông tin xây dựng các cụm panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức các chương trình văn hóa - văn nghệ, chiếu phim lưu động. Tiếp tục phát động giải thưởng sáng tác quảng bá những tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2015.

... đến những hành động thiết thực hiệu quả

Với việc chủ động, sáng tạo để tìm ra các phương thức phù hợp trong quá trình triển khai thực hiện, Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh" ở tỉnh Đắk Nông đã và đang tạo nên một luồng sinh khí mới, thể hiện qua khối đại đoàn kết, tương thân tương ái hầu khắp các địa phương, góp phần quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, làm cho diện mạo của tỉnh Đắk Nông ngày càng văn minh, hiện đại. Việc triển khai học tập các chuyên làm chuyển biến ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác, đổi mới lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác cải cách hành chính ngày càng chuyển biến tích cực; phát huy dân chủ đi vào thực chất hơn. Một số ngành, đơn vị, địa phương thường xuyên tiếp xúc với dân đã có sự tiến bộ rõ rệt; sự nhũng nhiễu của một số cán bộ, công chức giảm. Khối lực lượng vũ trang luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, vượt khó khăn gian khổ, hiểm nguy để bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; bám dân, bám địa bàn, nhất là khu vực trọng yếu. Việc triển khai nội dung Cuộc vận động ngày càng mang ý nghĩa thiết thực, giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, bức xúc của từng địa phương, đơn vị; công tác xây dựng Đảng và các phong trào khác được đẩy mạnh... Do vậy, bộ mặt xã hội từ thành thị đến nông thôn có nhiều bước phát triển, ngày càng tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền tỉnh.

Thông qua Cuộc vận động, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, việc làm tốt, được dư luận đánh giá cao và có sức lan tỏa trong xã hội,... góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững, tiêu biểu: Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức nhiều buổi chiếu phim tư liệu, tọa đàm, các hội thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, “Viết về tấm gương thanh, thiếu nhi học tập và làm theo lời Bác”… ; các cơ sở đoàn đã đóng góp trên 840 triệu đồng để tặng quà, cấp phát thuốc cho gia đình chính sách, người nghèo, dân tộc thiểu số, nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh; tham gia xây dựng được 2 căn nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong và gia đình chính sách khó khăn về nhà ở; đảm nhận nhiều công trình thanh niên: phát giống và trồng cây xanh phủ xanh đất trống đồi trọc; tặng quà học sinh nghèo vượt khó, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với số tiền trên 750 triệu đồng. Với tinh thần "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ" và "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ", Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh duy trì tổ công tác cấp chứng minh nhân dân lưu động ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để giúp bà con làm chứng minh nhân dân; giảm được phiền hà trong giải quyết công việc, tạo được tin yêu đối với nhân dân. Hội Cựu chiến binh thôn 3, xã Nam Bình, huyện Đăk Song với phong trào hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới ở xã Đăk D"rông; phục vụ nhân dân tại bộ phận một cửa của Thị xã Gia Nghĩa; nhiều tấm gương điển hình: bà Ngô Thị Dệt ở xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song có thành tích trong phong trào xóa đói giảm nghèo ở địa phương, được vinh dự báo công với Chủ tịch nước; ông Tống Văn Thư - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nam Bình, huyện Đắk Song; bà Đặng Thị Tầm - Trưởng phòng Giám định Bệnh viên Đa khoa tỉnh tích cực làm công tác từ thiện; anh Chạm Nàm Giểng người dân tộc Hoa, thôn 8, xã Quảng Khê, huyện Đắk G"long tận tụy trong vai trò cộng tác viên y tế thôn; ông nguyễn Văn Tạo - thôn Thọ Hoàng 3, xã Đăk Săk, huyện Đăk Mil với mô hình làm kinh tế giỏi và có nhiều đóng góp cho địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh ủy Đắk Nông cũng thẳng thắn nhìn nhận và đánh giá một số điểm sớm khắc phục: một số ít cấp ủy đảng ở huyện, xã vẫn còn lúng túng trong ban hành văn bản hướng dẫn nên khi triển khai thực hiện thiếu đồng bộ; đồng chí bí thư và người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu; sự phối hợp giữa cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể thiếu chặt chẽ, khoa học; hệ thống phát thanh - truyền hình, báo chí còn khó khăn,... ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả trong quá trình thực hiện Cuộc vận động.

Tiếp tục đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả

Để thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khóa XI), hiện nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau:

1. Chỉ đạo cấp ủy các cấp tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Theo đó, tập trung chỉ đạo nhằm tăng cường sự lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; thực hiện quyết liệt việc giải quyết cơ bản các vụ việc khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến tranh chấp đất đai, đền bù giải tỏa mặt bằng.

2. Tiếp tục cụ thể hóa các nội dung “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể; tổ chức đăng ký, gương mẫu thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo quy định, định kỳ báo cáo với chi bộ, cơ quan, đơn vị kết quả thực hiện nội dung cam kết, xem đây là biện pháp (trong đó đồng chí bí thư cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện), đồng thời là trách nhiệm của tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

3. Xem trọng công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tu dưỡng, rèn luyện, tự phê bình và phê bình; coi kết quả học tập, rèn luyện theo Chỉ thị 03 là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng hàng năm. Làm tốt các khâu trong công tác đánh giá sơ kết, tổng kết.

4. Thẳng thắn phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm; đấu tranh quyết liệt với các quan điểm sai trái, biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, động cơ trục lợi... trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, để tinh thần của Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) là động lực trong xây dựng nền tảng đạo đức xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top