Đắk Lắk: Giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến, số hoá hồ sơ thủ tục hành chính cho các sở ban ngành, huyện thị trong năm 2022

Thứ sáu, 27/05/2022 09:59

Ngày 23/5/2022, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định 1166/QĐ-UBND giao chỉ tiêu số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Quyết định nêu rõ, UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành việc giao chỉ tiêu cho các phòng, ban, UBND xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý trước ngày 30/6/2022. Mức giao chỉ tiêu tối thiểu 80% đối với phường, tối thiểu 60% đối với thị trấn và tối thiểu 40% đối với xã. 

Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Quyết định này; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, tổng hợp, báo  cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định; Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tổng hợp, thống  kê số liệu kết quả thực hiện chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố  phục vụ đánh giá, xếp hạng chỉ số xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính  quyền số và đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của  các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã./.

 

 

Giang Phạm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top