Đắk Lắk đẩy mạnh phong trào thi đua chuyển đổi số

Thứ bảy, 29/04/2023 14:10

Chiều 13/3, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND về việc phát động phong trào thi đua Chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

trung-tam-dieu-khien-1669631485428591931979.jpg

Theo đó, mục đích kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phong trào thi đua chuyển đổi số; sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trong xã hội và hành động đồng bộ ở các cấp với sự tham gia của toàn dân thực hiện thắng lợi chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Tổ chức phong trào thi đua chuyển đổi số thiết thực, hiệu quả, phấn đấu đến năm 2025 thực hiện phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo các mục tiêu cơ bản của Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Quyết định số 3330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Qua đó, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan quản lý Nhà nước, hoạt động sản xuất kinh, doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân.

Thông qua phong trào thi đua chuyển đổi số, kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn tỉnh; từ đó đề xuất những giải pháp khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ, thực hiện hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh và phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hình thành chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh…

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu phong trào thi đua chuyển đổi số phải được triển khai sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng về hình thức, thiết thực và đạt hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp phải coi việc thực hiện phong trào thi đua chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, luôn song hành trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động của đơn vị, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số theo từng ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, doanh nghiệp trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào và phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá định kỳ hằng năm. Việc bình xét, lựa chọn và đề nghị khen thưởng phải được thực hiện từ cơ sở và bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng theo quy định hiện hành.

Phong trào thi đua chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025 được tổ chức triển khai thực hiện từ nay đến hết ngày 31/12/2025.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top