Đắk Lắk công bố 1.674 thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận, giải quyết trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh

Thứ tư, 16/03/2022 14:10

Ngày 15/3/2022, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định 629/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên hệ thống Cổng Dịch vụ công của tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ http://dichvucong.daklak.gov.vn .

Cụ thể, trong tổng số 1.674 thủ tục hành  chính (TTHC) được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên Cổng Dịch  vụ công của tỉnh Đắk Lắk có: 612 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 2; 407 TTHC cung cấp trực tuyến mức  độ 3; 655 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4.

20220316-pg5.jpg

Đắk Lắk công bố 1.674 TTHC được cung cấp, tiếp nhận, giải quyết trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Nguồn: baodaklak.vn

Quyết định của UBND tỉnh giao Sở TT&TT Đắk Lắk chịu trách nhiệm duy trì, vận hành, phát triển hệ thống Cổng Dịch vụ công của tỉnh hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Đồng thời, Sở TT&TT Đắk Lắk chủ trì, hướng dẫn, phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện chuẩn hóa, đồng bộ quy trình nội bộ và quy trình điện tử; hướng dẫn việc điều chỉnh và cập nhật TTHC khi có thay đổi về thông tin TTHC liên quan đến cung cấp dịch vụ công trực tuyến; chuẩn hóa các biểu mẫu, e-form; thực hiện chuẩn hóa mã  TTHC trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết  TTHC với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hoàn thành trong Quý I năm 2022;

Sở TT&TT Đắk Lắk chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cung cấp, tiếp nhận và giải quyết TTHC trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh./.

GP
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top