Đại hội Hội Tin học tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất

Thứ ba, 28/10/2014 19:58

Ngày 28/10/2014, tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã diễn ra Đại hội Hội Tin học tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất nhiệm kỳ 2014 – 2019. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng đã tới dự và phát biểu.

img

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam Phùng Văn Ổn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái chụp ảnh cùng BCH Hội Tin học Bắc Giang

Bắc Giang là tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng những năm qua công tác ứng dụng và phát triển CNTT thu được nhiều kết quả tích cực, được Bộ Thông tin và Truyền thông xếp loại khá so với cả nước. Đến nay, 100% UBND huyện và 13 Sở, gần 100 xã đã triển khai một cửa điện tử; 100% cơ quan cấp sở, UBND huyện cài đặt và đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc. Toàn tỉnh có trên 700 trang thông tin điện tử của các cơ quan, doanh nghiêp; gần 60 doanh nghiêp kinh doanh trong lĩnh vực CNTT. Thương mại điện tử đang được triển khai như kê khai thuế qua mạng; lập thủ tục hải quan điện tử; thanh toán điện tử... 
 
Đại hội Hội Tin học tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014 – 2019; thông qua Điều lệ Hội Tin học và bầu Ban Chấp hành khoá I gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Diệu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội. 
 
Hội Tin học tỉnh Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, xây dựng đội ngũ trí thức hoạt động trong lĩnh vực CNTT và điện tử viễn thông của tỉnh. 
 
Việc thành lập Hội Tin học Bắc Giang nhằm hướng đến việc triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
 
 
 
 
Vân Hồng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top