Đại hội Hội Nông dân huyện Nam Sách, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng được bầu giữ chức Chủ tịch

Thứ hai, 02/10/2023 01:41

Ngày 11/7, Hội Nông dân huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội Hội Nông dân huyện Nam Sách tổ chức trong một ngày. Ông Nguyễn Văn Thơm, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng được bầu giữ chức Chủ tịch.

a6.jpg

Dự hội nghị có bà Phạm Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương; ông Dương Văn Xuyên, Bí thư Huyện uỷ Nam Sách. Đại hội cũng triệu tập 142 đại biểu chính thức là những hội viên nông dân ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 23.500 hội viên nông dân trong huyện đã về dự Đại hội.

Đáng chú ý trong buổi sáng, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nông dân huyện khoá XI với 19 người. Còn tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành đã bầu Ban Thường vụ, Bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch. Kết quả, Ban chấp hành đã bầu ông Nguyễn Văn Thơm giữ chức Chủ tịch Hội. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch Hội, ông Thơm giữ chức Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Nam Sách.

Trước đó, trong phần trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2023, đã nếu bật những kết quả đạt được trong đó đã có 14/15 chỉ tiêu đại hội lần thứ X đề ra hoàn thành và vượt chỉ tiêu đã góp phần đưa tổ chức Hội ngày càng được củng cố, tăng cường; chất lượng hội viên ngày càng được nâng cao, nội dung và phương thức hoạt động Hội không ngừng đổi mới, tập trung hướng về cơ sở. Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt đã có bước phát triển cả về trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

Các mô hình điểm do Hội xây dựng đạt hiệu quả rõ nét, nhất là các mô hình kinh tế tập thể, các mô hình bảo vệ môi trường được triển khai nhân rộng, hội viên nông dân phấn khởi tham gia. Các hoạt động hỗ trợ nông dân về tiêu thụ nông sản, tạo vốn vay, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới được các cấp Hội nỗ lực vào cuộc, đạt kết quả cao.

Các phong trào nông dân do Hội phát động ngày càng phát triển thực chất, nhất là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã tập hợp được đông đảo nông dân tham gia hưởng ứng, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo nhiều việc làm nâng cao thu nhập. Các hoạt động giúp đỡ hộ nghèo được đẩy mạnh. Hằng năm, có trên 10 nghìn lượt hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét, trung bình hằng năm có hơn 7.300 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi, vượt 29,4% so với chỉ tiêu.

Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới được hội viên, nông dân đồng tình ủng hộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia đóng góp 78,5 tỷ đồng; hơn 15 nghìn ngày công lao động, hiến 74.831 m2 đất ở, đất vườn, đất ruộng, tham gia thực hiện giám sát quá trình thực hiện các công trình hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn.

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Hải Dương và lãnh đạo huyện Nam Sách ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cán bộ, hội viên Hội Nông dân các cấp trong huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Để nhiệm kỳ tới, các cấp hội nông dân trong huyện hoạt động hiệu quả, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Hải Dương và lãnh đạo huyện Nam Sách cũng lưu ý các cấp hội cần quan tâm, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Các cấp Hội cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị của Hội, cấp ủy địa phương. 

Hội vận động hội viên nông dân chấp hành và thực hiện hiệu quả; đặc biệt tham gia thực hiện các chương trình, đề án thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn, kiến nghị của hội viên nông dân, để có định hướng tuyên truyền, vận động, chấp hành; tham mưu báo cáo, đề xuất với cấp ủy, chính quyền xem xét, cùng tháo gỡ.

Các cấp Hội huyện Nam Sách cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động của Hội, xây dựng tổ chức Hội thực sự vững mạnh, phát huy vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân; các nội dung hoạt động cần có trọng tâm, rõ việc, hướng về cơ sở, vì lợi ích của hội viên. 

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tăng cường công tác phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, phát hiện và giới thiệu những hội viên tiêu biểu thông qua các phong trào thi đua, các mô hình kinh tế, các hoạt động xã hội để lan tỏa ra cộng đồng và tạo nguồn cho tổ chức Đảng.

Hội chú trọng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, với những nội dung cụ thể, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Hội phổ biến kịp thời những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, những mô hình điển hình, có hiệu quả cao trong sản xuất để nông dân có ý chí phấn đấu vươn lên làm giàu. 

Các cấp Hội tranh thủ sự giúp đỡ của các doanh nghiệp, các trung tâm trong các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ cho nông dân; phối hợp giải quyết việc làm, dạy nghề cho nông dân. Quan tâm giúp đỡ những hộ nông dân nghèo, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo của huyện.

Hội Nông dân huyện cần nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng được sản phẩm nông nghiệp sạch; áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp nhằm tăng giá trị sản xuất, tạo uy tín, mang thương hiệu riêng của Nam Sách. 

Cùng với đó, Hội cần tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa nhiều giống mới có năng suất, chất lượng và giá trị cao vào sản xuất, tham gia liên kết chuỗi sản xuất nhằm phát triển nông nghiệp toàn diện và bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa. 

Hội Nông dân huyện Nam Sách tích cực vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường; đặc biệt là thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 13, ngày 22/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện; phát huy và nhân rộng các mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường.

 Buổi chiều, Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Hải Dương lần thứ X. Kết quả đã bầu được 16 đại biểu. Đại hội còn thực hiện các nội dung: khen thưởng, thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội.

Theo danviet.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top