Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ TT&TT lần thứ III, nhiệm kỳ 2013-2018

Thứ sáu, 20/12/2013 13:23

Trong hai ngày 19 và 20/12/2013, tại trụ sở Bộ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2013 - 2018). Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son; Thứ trưởng Trần Đức Lai, Bí thư Đảng ủy Bộ; đồng chí Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn; Bùi Đức Việt, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; cùng đại biểu đoàn viên từ 26 cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Bộ.

img

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Thông tin và Truyền thông (gọi tắt là Đoàn Bộ) có tổng số gần 3.100 đoàn viên đang sinh hoạt tại 26 cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Bộ (06 Đoàn cơ sở và 20 Chi đoàn cơ sở) trên cả nước, trong đó, gần 900 đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các đơn vị và hơn 2.200 đoàn viên là sinh viên các trường thuộc Bộ.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2009 - 2013, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, cùng sự cố gắng, nỗ lực của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và toàn thể đoàn viên, thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các mặt như: Công tác tuyên giáo, công tác đoàn và phong trào thanh niên, công tác xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng, công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học; phong trào văn hóa, thể dục thể thao được duy trì và phát triển... Trong đó, tiêu biểu là các mặt:

Đoàn Bộ đã phổ biến, quán triệt, tổ chức học tập các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và Nghị quyết của Đại hội Đoàn cấp trên và của Bộ Thông tin và Truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trình độ lý luận và củng cố niềm tin của đoàn viên, thanh niên vào sự nghiệp đổi mới đất nước. Triển khai học tập Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên Khối các cơ quan Trung ương; Tích cực đẩy mạnh cuộc vận động "Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác" ;duy trì phong trào xây dựng văn minh công sở trong đoàn viên, thanh niên với phong trào “Xanh, Sạch, Đẹp trụ sở”...

Tham gia các hoạt động do Đoàn Khối tổ chức như: Tặng máy tính cho đoàn xã Tân Thanh (huyện Lạng Giang - Bắc Giang); đóng góp kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa tại xã Yên Minh (tỉnh Hà Giang); hỗ trợ đồng bào bị bão lụt ở Quảng Bình; triển khai Chương trình phối hợp số 26-CTPH/BTTTT-TWĐTN ngày 29/3/2012 về việc “Triển khai phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin” giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Tham gia triển lãm ảnh "Hoàng Sa - Trường Sa" tại nhiều địa phương; Triển lãm ảnh "Đại tướng Võ Nguyên Giáp" tại Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Bình...; ký kết phối hợp công tác giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

Đồng thời, Đoàn Bộ đã phối hợp với các tỉnh, thành đoàn địa phương như: Phối hợp với Sở TT&TT Sóc Trăng xây dựng website tỉnh Đoàn, hộp thư điện tử, đào tạo cho khoảng 500 cán bộ, hội viên và thực hiện công trình thanh niên tặng 20 máy tính cho xã Vĩnh Châu; Hướng dẫn truy cập Internet và khai thác thông tin từ thư viện điện tử cho 6.652 lượt Đoàn viên thanh niên và nhân dân, mở 8 lớp tập huấn cho 240 Đoàn viên thanh niên ở Bắc Kạn; tặng 150 phần quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và 20 suất học bổng cho các trẻ em nghèo học giỏi ở hai xã Minh Lộc, Hải Lộc (huyện Hậu Lộc - Thanh Hóa). Ngoài ra, Đoàn Bộ còn tham dự Festival Thanh niên và Sinh viên thế giới lần thứ 17 (năm 2010); Tham gia Ban Giám khảo cuộc thi "Quả Cầu vàng” - giải thưởng về CNTT do Trung ương Đoàn tổ chức; Tham gia đoàn công tác của Hội Nhà báo đi thăm quần đảo Trường Sa và vận động các cơ sở đoàn trực thuộc gửi tặng quà và các nhu yếu phẩm đến quân, dân huyện đảo Trường Sa...

Đặc biệt, Đoàn Bộ đã từng bước ổn định tổ chức, kiện toàn các cơ sở đoàn, cải thiện cách thức, điều kiện làm việc và đi vào nề nếp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn Bộ. Duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu rèn luyện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam". Đã có trên 200 đoàn viên tham gia các lớp học cảm tình Đảng do Đảng ủy Bộ tổ chức, và trên 100 đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, thi đua khen thưởng có nhiều chuyển biến; Ủy ban kiểm tra Đoàn Bộ đã được kiện toàn và đi vào hoạt động...

Công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh, nhiều đoàn viên tham gia Ban soạn thảo, Tổ soạn thảo xây dựng các văn bản Luật đã được thông qua như: Luật Bưu chính; Luật Viễn thông; Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Xuất bản; đang tham gia xây dựng Luật An toàn thông tin số...; Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT”; Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020; Quy hoạch phát thanh truyền hình đối ngoại; Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh truyền hình đến năm 2020; Quy hoạch báo chí toàn quốc đến năm 2020; Chiến lược phát triển thông tin đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030...; Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở; Chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015...
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Bộ vẫn còn những hạn chế nhất định: Việc tổ chức các phong trào thanh niên, phong trào tình nguyện chưa có tính dài hạn, chưa thực sự bài bản; Chế độ thông tin, báo cáo của các cơ sở đoàn chưa kịp thời và đầy đủ, chưa phản ánh toàn diện các hoạt động của đơn vị đã ảnh hưởng đến việc tổng hợp, báo cáo lên Đoàn cấp trên; Việc gắn kết giữa các hoạt động đoàn và các hoạt động chuyên môn chưa nhiều....

Về phương hướng, nhiệm vụ, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ III (2013-2018) đã đề ra 6 phương hướng lớn cần thực hiện: Tiếp tục bám sát sự chỉ đạo thường xuyên của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương để thực hiện có hiệu quả; Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên thanh niên gắn với cuộc vận động “Tuổi trẻ Bộ Thông tin và Truyền thông làm theo lời Bác”; Đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực tham gia cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; Xây dựng, củng cố tổ chức của Đoàn Bộ, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở đoàn, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đoàn Bộ và các cơ sở Đoàn trực thuộc theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn; Phát động phong trào thi đua thực hiện thành công Chương trình công tác Đoàn Bộ trong các năm.

Theo kế hoạch trong nhiệm kỳ mới: 100% đoàn viên thanh niên được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp trên và Đại hội Đoàn Bộ lần thứ III; 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Bộ đạt danh hiệu tiên tiến trở lên; 100% cán bộ Đoàn chủ chốt các đơn vị được tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn;  Nhiệm kỳ 2013 - 2018, phấn đấu có khoảng 200 đoàn viên được học cảm tình Đảng, trong đó trên 100 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những kết quả Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Thông tin và Truyền thông đã được trong nhiệm kỳ 2009 - 2013, có ý nghĩa rất thiết thực.  Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, mọi mặt hoạt động của Đoàn thanh niên Bộ đã nêu bật được vai trò xung kích của mình trong công tác tuyên truyền, giáo dục, công tác đoàn và phong trào thanh niên, công tác xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng, công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học... phát huy rất có hiệu quả.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã nhấn mạnh: Bộ Thông tin và Truyền thông có đội ngũ cán bộ trẻ, được đào tạo rất cơ bản tại các nhà trường trong nước và quốc tế với nguồn nhân lực chất lượng cao. Hầu hết các nhiệm vụ chuyên môn trong Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đều có sự tham gia đóng góp rất tích cực của lực lượng thanh niên. Trong đó, nhiều đoàn viên thanh niên đầy nhiệt huyết đã tham gia các Ban soạn sảo, Tổ biên tập xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ngành thời gian qua như: Luật Xuất bản, Quy hoạch Báo chí Việt Nam đến năm 2020, Chiến lược phát triển thông tin quốc gia, Nghị định 72 về quản lý Internet....

Đồng thời, đoàn viên thanh niên Bộ đã thể hiện được vai trò xung kích của mình trong mọi hoạt động, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị. Trong công tác đoàn và phong trào đoàn thanh niên trong nhiệm kỳ vừa qua Đoàn thanh niên Bộ đã triển khai nhiều chương trình rất thiết thực như: Tình nguyện tặng máy tính cho trẻ em nghèo tại huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên), tặng sách vở, quà cho học sinh nghèo tại huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa); tham gia với đoàn khối tham gia các hoạt động ở Hà Giang, Bắc Giang... đã mang lại ý nghĩa sâu sắc. Mặt khác, công tác tổ chức, đào tạo đội ngũ làm công tác đoàn được chú trọng. Đoàn thanh niên Bộ đã ổn định được điều kiện làm việc và các cơ sở đoàn, đây là tiền đề hết sức quan trọng để tuổi trẻ phát huy sức mạnh của mình trong công tác đoàn ở cơ sở. Đặc biệt với hơn 100 đoàn viên ưu tú trong nhiệm kỳ qua đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng góp phần bổ sung lực lượng đội ngũ trí thức trẻ đầy nhiệt huyết cách mạng cho Đảng bộ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của toàn Đảng bộ...

Bộ trưởng cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2013-2018 mà báo cáo đưa ra và bổ sung thêm một số nhiệm vụ cần tiếp tục được triển khai:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên giáo, phổ biến tuyên truyền quán triệt Nghị quyết của Đảng, của Bộ và Đoàn cấp trên để phát huy hiệu quả các chương trình, kết hoạch đã đề ra. Cần nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, trong cơ quan đơn vị, làm cầu nối giữa đoàn thanh niên với cấp ủy, chính quyền với công tác chuyên môn; tăng tường trao đổi, giao lưu với đoàn thanh niên. Nhân dịp này, Bộ trưởng cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị thuộc Bộ cần chủ động và thường xuyên giao lưu với đoàn viên thanh niên trong cơ quan, qua đó để hiểu hơn tâm tư, nguyện vọng, khả năng của mỗi đoàn viên thanh niên, góp phần phát huy tinh thần sáng tạo của thanh niên trong cơ quan đơn vị.
 
Hai là, phong trào thanh niên đề nghị các đồng chí tiếp tục duy trì các phong trào có tính đặc thù của tuổi trẻ ngành Thông tin và Truyền thông; duy trì và đa dạng hóa các phong trào thể thao, văn nghệ góp phần tạo dựng môi trường văn hóa, năng động ở từng cơ quan, đơn vị.

Ba là, đẩy mạnh công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học, các đoàn viên thanh niên nêu cao vai trò xung kích trong mọi hoạt động, từ khâu thực hiện, đề ra giải pháp và những định hướng sáng tạo góp phần thúc đẩy ngành Thông tin và Truyền thông không ngừng phát triển nhanh, bền vững.... Mặt khác, nâng cao năng lực và hoàn thiện bản thân mình của mỗi đoàn viên thanh niên – nhất là việc nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ và khả năng thích ứng trước yêu cầu nhiệm vụ mới, phấn đấu để trở thành đoàn viên thanh niên “vừa hồng vừa chuyên” như Bác Hồ kính yêu đã căn dặn.

Bốn là, đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đoàn đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục có ý nghĩa rất quan trọng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp cơ sở đoàn. Đặc biệt, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ nhiệm kỳ mới cần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng tập thể năng động, sáng tạo với tinh thần trách nhiệm cao, duy trì và kế thừa những truyền thống của Đoàn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng cũng đề nghị, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để Đoàn thanh niên Bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Cũng tại Đại hội, đồng chí Bùi Đức Việt, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng và đánh giá cao mọi mặt công tác đoàn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Thông tin và Truyền thông trong nhiệm kỳ vừa qua và đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ III (2013 - 2018) cần làm tốt 5 nhiệm vụ sau: Thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ gắn với nhiệm vụ chuyên môn của người đoàn viên; Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ và Ban Thường vụ Đoàn Khối; Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt Chi đoàn định kỳ hàng tháng; Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên thanh niên; Tích cực chủ động tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Bộ trong việc thực hiện Nghị quyết lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Nghị quyết số 01 của Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2007-2010 về công tác thanh niên....

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa III, nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 25 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí, và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đoàn Bộ khóa II đã được Ban Chấp hành khóa III bầu giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ III.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã trao tặng Bằng khen cho các nhiều tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn nhiệm kỳ 2009 - 2013.
 
Dưới đây là những hình ảnh tại Đại hội
 
 
 

 img

Các đại biểu tham dự Đại hội

img

Văn nghệ chào mừng

img

Đồng chí Lã Hoàng Trung, Bí thư BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa II,  nhiệm kỳ 2009 - 2013 đọc Báo cáo tại Đại hội

img

Đồng chí Bùi Đức Việt Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

img

Đồng chí Bùi Đức Việt, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắcimg

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tặng Bằng khen cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn Bộ khóa II, nhiệm kỳ 2009 - 2013

img

Đồng chí Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho tập thể BCH và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn Bộ khóa II, nhiệm kỳ 2009 - 2013

img

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ TT&TT  khóa II, nhiệm kỳ 2009 - 2013

img

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đoàn Bộ  khóa III, nhiệm kỳ 2013 - 2018

img

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn,  Bí thư BCH Đoàn TNCSHCM Bộ TT&TT khóa III, nhiệm kỳ 2013 - 2018 đọc lời hứa trước Đại hội

Đài Sơn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top