Đại hội Đảng bộ Tổng công ty VTC lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ sáu, 14/08/2020 14:08

Trong 2 ngày 13 và 14/8/2020, Đảng bộ Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (Tổng công ty VTC) đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo tại Đại hội có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (Khối DNTW); đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT; cùng gần 100 đại biểu đại diện cho phẩm chất, trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ VTC tham dự Đại hội.

20200814-l001.jpg

 Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Hoàng Giang; Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty VTC khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành quả mà Đảng bộ Tổng công ty VTC đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đảng bộ Tổng công ty VTC thảo luận, đưa vào nghị quyết và chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2020-2025.

20200814-l4.jpg

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Một là, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng bộ, xác định đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định cho thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.
 
Hai là, quyết liệt thực hiện cổ phần hóa trong năm 2020-2021, thoái hết vốn Nhà nước trước năm 2023 theo nhu cầu tự thân của doanh nghiệp và chủ trương của Chính phủ. Lộ trình thực hiện cần bảo đảm vừa duy trì ổn định trong quá trình cổ phần hoá, vừa phát huy tối đa hiệu quả sau cổ phần hoá, cũng như lựa chọn được những nhà đầu tư mạnh về vốn, công nghệ và quản trị doanh nghiệp, nhằm đảm bảo thực hiện tốt đề án tái cấu trúc Tổng công ty và tạo ra sự phát triển thực sự cho Tổng công ty.
 
Ba là, làm tốt công tác dự báo, xây dựng chiến lược phát triển, thường xuyên đánh giá, điều chỉnh kịp thời trong quá trình hội nhập. Thực hiện bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án đầu tư. Tiếp tục giữ vững và phát triển thương hiệu các sản phẩm. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát huy tiềm năng, khuyến khích tinh thần làm chủ, hiệu quả làm việc của người lao động, nâng cao giá trị gia tăng, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, gắn với làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Tổng Công ty và các doanh nghiệp thành viên.
 
Bốn là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển, đổi mới của doanh nghiệp. Cụ thể hóa sự lãnh đạo thông qua các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện những chủ trương lớn, quan trọng về sản xuất kinh doanh, về tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp và công tác cán bộ.
 
20200814-l2.jpg
 
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
 
Theo báo cáo chính trị, trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và động viên kịp thời của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (Khối DNTW), Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT, Đảng bộ Tổng công ty VTC luôn thể hiện tinh thần quyết tâm cao, dám nghĩ, dám làm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những kế hoạch, chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu đã đề ra tại Đại hội.
 
Trong 2 năm đầu của nhiệm kỳ, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thực hiện đạt và vượt mức Nghị quyết đề ra với tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt trên 19%/năm; tăng trưởng lợi nhuận bình quân đạt trên 28%/năm; nộp ngân sách nhà nước (NSNN) tăng trưởng trên 20%/năm và thu nhập bình quân của người lao động tăng trưởng trên 10%/năm. Những năm tiếp theo có sự sụt giảm của các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và nộp NSNN, nhưng hàng năm, Tổng công ty luôn hoàn thành kế hoạch được Bộ TT&TT giao, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước, đảm bảo việc làm và giữ thu nhập ổn định của người lao động.
 
Công tác an sinh xã hội luôn được Đảng ủy Tổng công ty quan tâm, tổ chức các chương trình ủng hộ người nghèo, đồng bào gặp thiên tai lũ lụt, trẻ em vùng cao, bệnh nhân khó khăn, gia đình chính sách bằng nhiều hình thức, mang lại những hiệu quả thiết thực cho xã hội, tiêu biểu như các chương trình “Tuổi trẻ VTC cùng đồng bào vùng cao đón tết”, “Trái tim cho em”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”, “Sẻ chia cùng chiến sỹ không quân”… Đặc biệt, kết thúc năm 2018 Tổng công ty đã hoàn thành công trình xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng điểm trường mầm non tại bản Khe Đá, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị với trị giá gần 3 tỷ đồng.
 
Hoạt động của Cổng 1400 ngày càng hiệu quả và thiết thực, triển khai thành công gần 60 chương trình, vận động thu được 3 triệu tin nhắn tương đương số tiền 55 tỷ đồng. Bên cạnh đó, năm 2020 Cổng 1400 đã vận hành tốt chương trình ‘Toàn dân chung tay phòng chống Covid-19’ với số tiền thu được trên 152 tỷ đồng, tương ứng 2,6 triệu tin nhắn. Dịch vụ truyền hình Internet phục vụ thông tin đối ngoại được duy trì tốt, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
 
Hệ thống chính trị của Đảng bộ được giữ vững và tiếp tục được kiện toàn nhằm phát huy tốt hơn vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, vai trò đồng hành của các tổ chức đoàn thể. Ban Chấp hành Đảng bộ đã làm tốt hơn công tác tư tưởng, tạo sự gắn kết, phấn đấu liên tục của tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Tổng công ty, tạo nên sức mạnh tập thể của toàn Đảng bộ.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Tổng công ty VTC cũng gặp nhiều khó khăn trong việc bàn giao, chia tách Truyền hình kỹ thuật số VTC kéo dài; các quy định liên quan đến thoái vốn nhà nước có nhiều bất cập, quy trình phức tạp và kéo dài, điều kiện khắt khe, nhất là khi áp dụng đối với các doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả; chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước còn nhiều bất cập, hạn chế tính chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong quản trị và điều hành đối với doanh nghiệp nhà nước…
 
Với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã đề ra mục tiêu đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, lãnh đạo thành công cổ phần hoá, xây dựng Tổng công ty trở thành doanh nghiệp hàng đầu về dịch vụ nội dung đa phương tiện với dịch vụ thông tin, giải trí là chủ đạo, dịch vụ truyền thông và công nghệ thông tin làm nền tảng; gắn kết, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế.
 
Chuyển dịch cơ cấu sản phẩm dịch vụ, từ hoạt động trong 3 lĩnh vực: Nội dung số, Truyền hình, Viễn thông sang 5 nhóm dịch vụ: Truyền hình, Giải trí trực tuyến, Thanh toán và thương mại điện tử, Truyền thông trực tuyến, Công nghệ Thông tin - Truyền thông. Quyết liệt thực hiện cổ phần hóa trong năm 2020-2021, thoái hết vốn Nhà nước trước năm 2023 theo nhu cầu tự thân của doanh nghiệp và chủ trương của Chính phủ; Thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng đa sở hữu, minh bạch, hiệu quả để tiến tới mô hình quản trị hiện đại vào năm 2023 với các nguồn lực mạnh về công nghệ, tài chính và con người.
 
Đại hội đã Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty VTC khóa VI gồm 22 đồng chí; tại Hội nghị Ban chấp hành khóa VI phiên thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí, bầu Bí thư, 02 Phó bí thư, bầu Ủy ban kiểm tra gồm 05 đồng chí và bầu Chủ nhiệm UBKT; bầu Đoàn đại biểu gồm 04 đồng chí tiêu biểu, thay mặt cho toàn Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III.
Bích Khuê
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top