Đại hội Đảng bộ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ ba, 30/06/2020 22:29

Sáng ngày 30/6, tại Hà Hội, Đảng bộ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện CNBCVT) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội có đồng chí Phan Tâm, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TT&TT cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ Học viện.

20200701-l2.jpg

Đồng chí Phan Tâm, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Theo báo cáo chính trị, trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, của Đảng ủy Bộ TT&TT, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, địa phương; Đảng bộ Học viện CNBCVT đã tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020) đã đề ra, góp phần đưa Học viện trở thành một Trường Đại học có tốc độ phát triển nhanh cả về quy mô các ngành đào tạo và số lượng sinh viên. Đồng thời, Đảng bộ Học viện đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kế hoạch của Đảng ủy cấp trên là nhân tố có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng Đảng bộ vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Mặt khác, Đảng bộ Học viện đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, gắn liền với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo không khí cởi mở, đoàn kết, thống nhất, gắn bó, tập hợp được trí tuệ của tập thể, sự đóng góp, hiến kế của mỗi cán bộ, đảng viên. Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức đoàn thể để tổ chức tốt các phong trào thi đua, đồng thời qua đó để phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn phát triển đảng viên mới có chất lượng kịp thời bổ sung cho các Chi ủy, Chi bộ thuộc Đảng bộ Học viện...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phan Tâm đã hoan nghênh và đánh giá cao tầm nhìn và sứ mệnh mới đầy thách thức cho nhiệm kỳ tới. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Phan Tâm nhấn mạnh: Dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn đối với trường Đại học tự chủ tài chính, nhưng Đảng bộ đã tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đặc biệt, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực CNTT&TT. Trong hoạt động đào tạo, Học viện đã có nhiều đổi mới để nâng cao chất lượng dạy và học. Nhiều ngành đào tạo mới đã mở đáp ứng xu thế phát triển của các ngành kinh tế - xã hội và nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội góp phần quan trọng trong việc tham gia giải quyết những vấn đề của Ngành với định hướng nghiên cứu khoa học hàn lâm và từng bước mở rộng thị trường khoa học ứng dụng; hợp tác với nhiều đối tác ở trong nước và nước ngoài.
 
20200701-l1.jpg
 
Đồng chí Phan Tâm, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT cùng Ban Chấp hành Đảng bộ ra mắt tại Đại hội
 
Song song với đó, Đảng ủy Học viên luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Ban cán sự Đảng, của Đảng ủy Bộ TT&TT. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng chi bộ, kiện toàn tổ chức đảng; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác, thành việc làm thường xuyên của mỗi chi bộ và mỗi đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường, có hiệu lực, hiệu quả hơn; công tác dân vận có nhiều chuyển biến mới, không khí dân chủ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được nâng lên; góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Học viện ở trong nước và quốc tế.
 
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Phan Tâm cơ bản nhất trí với những mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng của Đảng bộ Học viện trong nhiệm kỳ 2020-2025 và nhấn mạnh thêm một số nội dung để triển khai:
 
Thứ nhất, Đảng bộ cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW 4 khóa XI, khóa XII; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Nghị quyết của cấp ủy cấp trên; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương và công tác phát triển đảng trong sinh viên.
 
Thứ hai, tích cực, chủ động hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, coi đây là một trong những phương hướng, giải pháp chủ yếu để đưa Học viện vào Top đầu các Đại học về CNTT trong khu vực. Ngành viễn thông – công nghệ thông tin (VT-CNTT) của Việt Nam đã có truyền thống hội nhập sớm, đi tắt đón đầu nên hạ tầng VT-CNTT của đất nước luôn có công nghệ hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, việc chủ động hội nhập quốc tế cũng là giải pháp hữu hiệu để Học viện đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, mô hình quản trị, chương trình, phương pháp đào tạo… để tạo ra sức sống mới, sự hấp dẫn nổi trội về đào tạo về VT-CNTT không chỉ ở trong nước mà hướng tới tầm khu vực và thế giới. Trong nhiệm kỳ tới, Học viện sẽ thực hiện đầy đủ, thực chất hơn quyền tự chủ theo Luật, các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo quyền tự chủ Đại học; đòi hỏi sự quyết tâm của Đảng bộ, sự đồng lòng nhất trí của tập thể các cán bộ, giáo viên, nghiên cứu viên của Học viện.
 
Thứ ba, tốc độ tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng doanh thu của Học viện cần cải thiện; mở rộng nguồn thu và có cơ cấu doanh thu hợp lý, bền vững. Đồng thời, Học viện cần tiếp tục làm tốt công tác đào tạo chính quy, đã khẳng định được thương hiệu trong xã hội và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học tầm cỡ trong thời gian tới. Đặc biệt, Chương trình chuyển đổi số quốc gia mà Bộ TT&TT đang dẫn dắt mở ra một không gian phát triển mới cho Học viện cả trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ số. Học viện CNBCVT rất có tiềm năng, cần tranh thủ lợi thế là một đơn vị của Bộ TT&TT để nhanh chóng chiếm lĩnh mặt trận mới này.
 
Thứ tư,  tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động trong nhiệm kỳ tới chúng ta phải triển khai đầy đủ Luật giáo dục Đại học sửa đổi và các văn bản hướng dẫn cũng như Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nhiệm vụ đặt ra đối với Học viện là làm sao phát huy tốt hơn nội lực, đồng thời thu hút tốt hơn ngoại lực. Phát huy sức mạnh tinh thần, tính chủ động sáng tạo của cả tập thể, cán bộ, viên chức, giảng viên, đội ngũ nghiên cứu viên của Học viện. Có cơ chế hoạt động phù hợp, tiến tới trao thêm nhiều quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị thành viên, gắn kết các đơn vị thành viên với nhau thuộc Học viện để cùng phát triển.
 
Thứ năm, xây dựng và chăm lo đội ngũ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên giúp họ yên tâm công tác, phát huy trí tuệ xây dựng và định vị thương hiệu cho Học viện trong giai đoạn phát triển mới. Bởi vậy, Học viện cần tiếp tục chú trọng hơn nữa đến các giải pháp đầu tư phát triển nguồn tài sản quý báu này. Bên cạnh đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, Học viện cũng cần xây dựng đội ngũ lãnh đạo chủ chốt để tập hợp lực lượng, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025 của Học viện đã đề ra…
PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top