Đại hội Đảng bộ Cục Tần số vô tuyến điện lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ sáu, 05/06/2020 15:59

Ngày 5/6/2020, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Đảng bộ Cục Tần số vô tuyến điện lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phan Tâm, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT, Thứ trưởng Bộ TT&TT đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự Đại hội có các đồng chí: Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Đức Trung, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện; Nguyễn Phương Anh, Ủy viên Ban chấp hành, Phó Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện; Lê Thái Hòa, Ủy viên Ban chấp hành, Phó Cục trưởng Tập sự, Cục Tần số Vô tuyến điện, Giám đốc Trung tâm kỹ thuật cùng 164 đảng viên đến từ 15 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Tần số vô tuyến điện.
 
Đại hội đã nghe báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Tần số vô tuyến điện trình Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm công tác Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Tần số vô tuyến điện đã thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 mặc dù có một số thay đổi về nhân sự lãnh đạo. Năm 2019 và năm 2020, nhân sự lãnh đạo Cục Tần số vô tuyến điện có sự thay đổi khi Bộ TT&TT có quyết định điều động, bổ nhiệm Cục trưởng và một Phó Cục trưởng; một Phó Cục trưởng Cục Tần số được điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Viễn thông.
 
20200605-pg1.jpg
 
Thứ trưởng Phan Tâm, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
Đảng ủy Cục Tần số vô tuyến điện luôn chủ động lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Cục trong việc xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch công tác nhằm lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao đồng thời lãnh đạo các Chi bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chủ động bám sát nội dung chỉ đạo, chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng Bộ TT&TT, Nghị quyết, chương trình công tác của Đảng ủy Bộ TT&TT, phương hướng nhiệm vụ của Cục Tần số vô tuyến điện để xây dựng kế hoạch công tác và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đến từng Chi bộ, đảng viên.
 
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cục Tần số vô tuyến điện đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Cục trong lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ, các đơn vị hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác do Bộ Thông tin và Truyền thông giao cho với những kết quả nổi bật:
 
20200605-pg2-danguymoi.jpg
 
Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Tần số vô tuyến điện nhiệm kỳ 2020 – 2025
 
Về công tác xây dựng chính sách và quy hoạch tần số, Đảng ủy Cục Tần số vô tuyến điện đã lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác xây dựng hệ thống văn bản về quản lý và quy hoạch tần số vô tuyến điện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý về lĩnh vực tần số vô tuyến điện. Cục Tần số vô tuyến điện đã xây dựng và được ban hành một loạt các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng góp phần cụ thể hóa các nội dung, quy định của Luật Tần số vô tuyến điện, là công cụ thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả phổ tần.
 
Về triển khai Đề án số hóa truyền hình mặt đất, với chức năng là Văn phòng của Ban chỉ đạo Đề án số hoá truyền hình Việt Nam, Cục Tần số vô tuyến điện đã chủ động, quyết liệt triển khai nhiều công việc giúp Ban chỉ đạo điều hành triển khai Đề án theo kế hoạch và lộ trình đề ra; hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án số hóa truyền hình theo giai đoạn 1 (năm 2016), giai đoạn II (năm 2017). Năm 2019, đã hoàn thành số hóa và ngừng phát sóng truyền hình tương tự đối với các địa bàn phủ sóng truyền hình thuộc trạm phát sóng chính tại 12 tỉnh Nhóm III. Bộ TT&TT đã ban hành 15 Quyết định phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số tại 15 tỉnh Nhóm IV.
 
20200605-p3-DCT.jpg
Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ Cục Tần số Vô tuyến điện lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025
 
Về công tác Ấn định tần số và cấp phép, Đảng ủy Cục và lãnh đạo đơn vị đã  giải quyết tốt các vấn đề về  cấp phép tần số đáp ứng hoạt động của các hệ thống thông tin vô tuyến. Hàng năm, Cục đã giải quyết cấp và gia hạn hơn 35 ngàn giấy phép sử dụng tần số (gồm phát thanh, truyền hình, vi ba, mạng dùng riêng, mạng cố định và vệ tinh, đài tàu). Trong thời gian 2015-2020 ( tính đến ngày 01/3/2020), Cục đã giải quyết cấp phép 180.238 giấy phép các loại.
 
Ngoài ra, Đảng ủy Cục cũng làm tốt công tác kiểm soát tần số, xử lý can nhiễu, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; Công tác hợp tác và phối hợp tần số quốc tế; Công tác phối hợp quản lý nhà nước với địa phương và Sở Thông tin Truyền thông; Công tác của Uỷ ban Tần số vô tuyến điện quốc gia và nhiều công tác khác.
 
 
Bên cạnh đó, Đảng ủy Cục luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng Chi bộ, kiện toàn tổ chức đảng; thực hiện nghiêm túc chế độ học lý luận chính trị trong Đảng; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác, thành việc làm thường xuyên của mỗi Chi bộ và mỗi đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường, hiệu quả hơn.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ thực sự đoàn kết, nhất trí; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác; làm việc đúng nguyên tắc, đúng quy chế; có tinh thần trách nhiệm cao; phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu, rèn luyện đạo đức, lối sống. Đảng ủy Cục đã lãnh đạo thực hiện tốt chính sách xã hội; quan tâm xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh; vai trò và vị trí của Đảng bộ ngày càng được nâng cao.
 
Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Cục tiếp tục nỗ lực nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy sức mạnh, ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2020; Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị và ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp lãnh đạo của cấp ủy; phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
 
 
20200605-pg5-bophieu.jpg
 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục Tần số Vô tuyến điện nhiệm kỳ 2020-2025
 
Đặc biệt, Đảng bộ Cục Tần số Vô tuyến điện xác định nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025 đó là: Nghiên cứu đề xuất chính sách phát triển 5G để Việt Nam không chậm hơn so với thế giới; Hỗ trợ các Doanh nghiệp tham gia mạnh mẽ hơn nữa vào các tổ chức quốc tế về thông tin vô tuyến và thúc đẩy phát triển sản xuất thiết bị viễn thông; Nghiên cứu, đề xuất chính sách quản lý tần số để thúc đẩy cạnh tranh. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về tần số vô tuyến điện, trọng tâm là việc sửa đổi Luật Tần số vô tuyến điện; xây dựng Nghị định về quản lý, sử dụng băng tần số vô tuyến điện được cấp phép thông qua đấu giá đấu giá, cấp giấy phép băng tần 2,6GHz và các băng tần khác theo chỉ đạo của Bộ; nghiên cứu quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất; xây dựng Thông tư về quy hoạch băng tần cho 5G; sửa đổi Thông tư về phí sử dụng tần số VTĐ để phù hợp với các băng tần sẽ cấp cho 5G; sửa đổi Thông tư 25/2016/TT-BTTTT quy định điều kiện kỹ thuật cho hệ thống thông tin di động GSM 900 MHz đảm bảo cho hệ thống dẫn đường hạ cánh chính xác máy bay quân sự sử dụng một số băng tần ưu tiên trong dải tần 925-960 (MHz);  Nghiên cứu, đánh giá tác động công nghệ chùm vệ tinh internet băng rộng; Tổ chức đăng ký tần số quốc tế trên đảo. Biển Đông của Việt Nam. Phấn đấu giữ vững vị trí, vai trò dẫn dắt trong khối ASEAN về tần số, quỹ đạo vệ tinh;  Nghiên cứu cách tiếp cận mới trong công tác kiểm soát tần số gắn với triển khai Kế hoạch phát triển mạng đài kiểm soát quốc gia 2021-2025 theo hướng tiên tiến, hiện đại trên cơ sở nền tảng công nghệ 4.0; Hoàn thành Đề án Số hóa truyền hình mặt đất theo đúng lộ trình.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ TT&TT, Thứ trưởng Phan Tâm chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Cục Tần số đã đạt được trong nhiệm kỳ qua .
 
Báo cáo chính trị trình Đại hội cho thấy công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo của cấp ủy sức chiến đấu và vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng cao, nội bộ đoàn kết, thống nhất. Đó là những yếu tố quan trọng, tạo nên thành công của nhiệm kỳ mặc dù có nhiều thay đổi trong ban lãnh đạo, yêu cầu đối với công việc ngày càng khắt khe, công việc tăng nhiều lần so với nhiệm kỳ trước.
 
Thứ trưởng nhận định, chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới cùng với cả nước phấn đấu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thu nhập bình quân đầu người ở mức trung bình cao. Trong các đột phá chiến lược giai đoạn tới dự kiến sẽ tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong đó có hạ tầng viễn thông- CNTT, tức là hạ tầng số - nền tảng cho kinh tế số, xã hội số, chính phủ số. Do đó, vai trò, trách nhiệm của Ngành TT&TT, Đảng bộ Bộ TT&TT là rất lớn, trong đó có vai trò của Đảng bộ Cục Tần số trong việc đảm bảo hạ tầng số di động có đủ và kịp thời tài nguyên tần số để phát triển.
 
Thứ trưởng nhấn mạnh đến vai trò khá đặc biệt của Đảng bộ Cục Tần số trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo khi tình hình biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Với công tác đăng ký tần số quốc tế, Đảng bộ Cục Tần số có thể mở ra một mặt trận đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.
 
Thứ trưởng Phan Tâm đề nghị Đảng bộ Cục Tần số vô tuyến điện trong nhiệm kỳ tới cần tập trung vào các nhiệm vụ sau: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh, ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Tổ chức tốt cho cán bộ, đảng viên tiếp tục tham gia tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hoàn thiện cơ chế chính sách bao gồm đề xuất sửa đổi bổ sung sửa đổi Luật Tần số vô tuyến điện, các Nghị định, thông tư liên quan, làm tốt công tác quy hoạch tần số, trước mắt là quy hoạch tần số cho 5G, thực hiện cấp phép tần số theo cơ chế thị trường, một vấn đề rất mới, rất khó, rất nhạy cảm nên rất cần sự lãnh đạo tập trung, thực hiện thận trọng, chặt chẽ theo đúng quy định pháp luật; Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, toàn tâm, toàn ý, dám nghĩ, dám làm vì sự phát triển của đất nước và của ngành TT&TT; Bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020-2025 gồm những cán bộ tiêu biểu, xuất sắc, có uy tín, trách nhiệm cao, đủ phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo.
 
Tại Đại hội, với sự thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Tần số vô tuyến điện nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 11 đồng chí; bầu Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ TT&TT, đồng thời tiến hành lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy Cục Tần số vô tuyến điện./.
Giang Phạm
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top