Đại hội đại biểu Hội Nông dân Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra vào ngày 28-29/8

Chủ nhật, 17/09/2023 21:30

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân toàn tỉnh, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam…

h27_1.jpg

Ngày 22/8, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam cho biết, đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức được tổ chức trong 2 ngày, ngày 28 và 29/8. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX có 283 đại biểu, đại diện cho 206.114 cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh tham dự.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 13/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội Hội Nông dân các cấp và đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức trọng thể tại TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

"Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của tổ chức Hội Nông dân và giai cấp nông dân tỉnh nhà, đánh dấu một bước phát triển mới của công tác hội và phong trào nông dân tỉnh Quảng Nam và cũng là dịp để tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của giai cấp nông dân, của Hội Nông dân các cấp trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh…", đại diện Hội Nông dân Quảng Nam thông tin.

Đại hội Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở đã thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả tốt, đảm bảo nội dung, yêu cầu, chất lượng, hiệu quả, tiến độ và đúng quy định.

Đến ngày 30/6 có 240/240 cơ sở Hội và 18/18 Hội huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức thành công tốt đẹp đại hội, thành công của đại hội cấp cơ sở và cấp huyện là cơ sở là tiền đề để tổ chức đại hội Hội Nông dân tỉnh.

"Nhiệm kỳ qua, tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch Covid - 19 đã ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế, xã hội nói chung, đời sống nông dân nói riêng.

Song với sự chỉ đạo sâu sát của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các cấp ủy đảng, chính quyền, sự quyết tâm, nỗ lực của cán bộ, hội viên nông dân tỉnh nhà, hoạt động công tác Hội, phong trào nông dân phát triển vượt bậc; các nhiệm vụ, chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra; được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công nhận đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; vinh dự được Thủ tướng chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc nhiệm kỳ 2018-2023", Hội Nông dân Quảng Nam nhấn mạnh.

Cũng theo Hội Nông dân Quảng Nam, đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX diễn ra trong bối cảnh, cán bộ hội viên nông dân đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 19 về "Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045".

Kết luận 61 của Ban Bí thư về "Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam"… các cấp hội và cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh đang phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của mình, tiếp tục đổi mới, tập hợp, đoàn kết, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong công cuộc công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn.

"Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ IX đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân toàn tỉnh, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028", Hội Nông dân Quảng Nam cho biết.

Theo danviet.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top