Đại hội Chi bộ Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam lần thứ IV

Thứ hai, 01/06/2020 14:12

Sáng 28/5/2020, tại Hà Nội, Chi bộ Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam (Viện CNPM) đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự và phát biểu tại Đại hội có đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Viện CNPM.

20200601-l3.jpg

Chi bộ Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, đưa ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; bầu vào Chi bộ những đồng chí có phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng vững vàng, có năng lực công tác để xây dựng Chi bộ và lãnh đạo toàn đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Minh, Bí thư Chi bộ Viện CNPM cho biết, Đại hội Chi bộ Viện CNPM lần thứ IV được diễn ra trong không khí cả nước thi đua lập thành tích tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với niềm vinh dự và trách nhiệm của mỗi đảng viên trong chi bộ, với “phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển...”, ý chí quyết tâm xây dựng chi bộ Viện CNPM trong sạch, vững mạnh, các đại biểu hãy nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tích cực tham gia đóng góp vào thành công của Đại hội.
 
Tại báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Viện CNPM luôn nâng cao nhận thức chính trị, chỉ đạo tốt việc tuyên truyền: chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền quốc gia; đấu tranh phản bác các thông tin sai trái của các thế lực thù địch; thường xuyên nhắc nhở đảng viên chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm.
 
Chi bộ Viện đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện các nhiệm vụ của Chi bộ và toàn đơn vị. Theo đó, Chi uỷ luôn quán triệt vai trò vị trí của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Viện, bám sát chủ trương của Đảng bộ cấp trên, thực hiện tốt vai trò tham mưu, đóng góp các giải pháp kỹ thuật - công nghệ để phát triển ngành công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam.
 
20200601-l5.jpg
 
Toàn cảnh Đại hội
 
Trong công tác xây dựng Đảng và kiểm tra giám sát, Chi bộ đã chú trọng duy trì nề nếp sinh hoạt Chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên, thực hiện đầy đủ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, quy chế, quy trình kiểm tra, giám sát của Đảng bộ và của cấp ủy trong nhiệm kỳ; đồng thời phân công, tổ chức lực lượng thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó, lãnh đạo trực tiếp và toàn diện các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, đồng thời phát huy được vai trò tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Với những kết quả đạt được, Chi bộ Viện CNPM đã vinh dự nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp. Từ năm 2015 đến nay, tập thể Viện CNPM liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Về phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Viện CNPM phấn đấu tập trung mọi nguồn lực để phát huy tốt nhất vai trò của Viện theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được Bộ trưởng phê duyệt và phấn đấu xây dựng Viện thành một viện nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm và dung số. Để thực hiện những mục tiêu đã đề ra, Chi bộ Viện CNPM cần bám sát các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và sự chỉ đạo của Đảng bộ Bộ TT&TT. Nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu, tạo môi trường đoàn kết, thống nhất trong Viện. Đồng thời, đa dạng các hoạt động nhằm gắn kết cán bộ viên chức của Viện, tạo không khí đoàn kết, hăng hái làm việc trong Viện.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TT&TT nhất trí với báo cáo chính trị của Chi bộ Viện, đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội và sự đoàn kết của Viện CNPM. Dù có nhiều biến động về nhân sự nhưng Chi bộ Viện  CNPM đã đoàn kết, cùng nhau chung sức phát triển Viện CNPM trong thời gian qua. Trong bối cảnh sự phát triển của viễn thông đang chuyển dịch về nội dung số, đồng chí Lê Văn Tuấn đề nghị Viện cần phát huy vai trò, vị thế của mình, tận dụng các cơ hội nhằm đưa ra các chương trình hành động, định hướng phát triển nội dung số. Viện cần nỗ lực, phấn đấu trở thành đơn vị dẫn dắt cho ngành công nghiệp nội dung số Việt Nam.
 
Cũng tại Đại hội, Đại hội đã bầu cấp ủy khóa mới gồm 03 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực thực tiễn, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ đã đề ra.

 

Thiên Ngân
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top