Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thứ hai, 29/06/2020 15:16

Sáng ngày 29/6, tại Hà Hội, Chi bộ Văn phòng Bộ TT&TT (Chi bộ Văn phòng) đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội có đồng chí Phan Tâm, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TT&TT cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng.

20200629-l41.jpg

Đồng chí Phan Tâm, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TT&TT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, của Đảng ủy Bộ TT&TT, Chi bộ Văn phòng đã làm tốt vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo mọi mặt công tác của Văn phòng, thực hiện tốt chức năng tham mưu, tổng hợp về chương trình, kế hoạch công tác, giúp Bộ trưởng tổ chức phối hợp các hoạt động chung giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, tài chính, kế toán; bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc; phục vụ cho hoạt động chung của Bộ.

Các đảng viên trong Chi bộ luôn có lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, nắm bắt và vận dụng tốt các quan điểm của Đảng vào thực tiễn công tác; có lối sống lành mạnh; có tinh thần trách nhiệm cao, luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các đảng viên trong Chi bộ đã thực sự là những người tiên phong trong việc thay đổi nhận thức, thay đổi cách làm theo tinh thần phụng sự ngành, phụng sự đất nước để hành động.
 
Cũng theo báo cáo chính trị, để có được những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Văn phòng đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của Chi ủy và của mỗi đảng viên đối với vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Đồng thời, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kế hoạch của Đảng ủy cấp trên là nhân tố có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng Chi bộ vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Mặt khác, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, gắn liền với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo không khí cởi mở, đoàn kết, thống nhất, gắn bó, tập hợp được trí tuệ của tập thể, sự đóng góp, hiến kế của mỗi cán bộ, đảng viên. Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức đoàn thể để tổ chức tốt các phong trào thi đua, đồng thời qua đó để phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn phát triển đảng viên mới có chất lượng...
 
20200629-l40.jpg
 
Toàn cảnh Đại hội
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phan Tâm đã biểu dương, chúc mừng những kết quả của Chi bộ Văn phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đánh giá cao phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chi bộ Văn phòng đã đề ra trong nhiệm kỳ mới 2020-2022. Đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: “Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Văn phòng đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, tận tụy huy sinh, cống hiến hết mình cho công việc, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ toàn diện trong mọi mặt công tác và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu giúp việc và phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ đều được nâng cao và được Lãnh đạo Bộ ghi nhận, đánh giá cao”...
 
20200629-l44.jpg
 
Thứ trưởng Phan Tâm và các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội
 
20200629-l001.jpg
 
 
20200629-l42.jpg
 
Thứ trưởng Bộ TT&TT, Bí thư Đảng ủy Phan Tâm tặng hoa chức mừng các đồng chí được tín nhiệm bầu vào
Ban Chấp hành Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2022
 
Về công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng, các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, sự đoàn kết nhất trí trong Chi bộ được cải thiện, nhất là về cuối nhiệm kỳ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ tiếp tục được nâng cao. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả tích cực. Các đồng chí đảng viên, nhất là các đồng chí giữ cương vị lãnh đạo đã làm tốt trách nhiệm nêu gương…
 
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Phan Tâm đề nghị Văn phòng Bộ cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
Một là: Tập trung hoàn thiện Báo cáo chính trị và dự thảo Chương trình hành động tại Đại hội, làm sâu sắc thêm các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có tính khả thi cao…
 
Hai là, Chi bộ Văn phòng cần phát huy kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; phát huy sức mạnh, ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra; tổ chức tốt cho cán bộ, đảng viên tiếp tục tham gia tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt Chi bộ một cách thiết thực, hiệu quả…
 
Ba là, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Chi bộ và Văn phòng; tập trung vào công tác tham mưu tổng hợp, đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các đề án trong chương trình công tác; làm tốt công tác văn thư, hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, tài chính, quản trị, bảo vệ, hậu cần. Đặc biệt, Văn phòng Bộ phải là đơn vị đi đầu trong công tác chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ điện tử; làm rõ hơn giải pháp ứng dụng CNTT, đổi mới cách làm, cách tổ chức công việc một cách khoa học, hiệu quả…
 
Bốn là, làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; xem xét, xây dựng Đề án thành lập Chi bộ Văn phòng thành Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng Bộ TT&TT trong nhiệm kỳ tới.
 
Năm là, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức và đóng góp vào sự phát triển của đất nước…
 
 
PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top