Đã tiến hành gần 300 đại hội điểm cấp cơ sở trên toàn quốc

Thứ ba, 10/03/2020 10:49

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Tại hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng mới đây, báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương cho biết, trên toàn quốc đã tổ chức thành công 295 đại hội điểm cấp cơ sở; xây dựng Kế hoạch tổ chức 1.174 đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở và 92 đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở trong quý I và quý II năm 2020.

20200310-l6.jpg

Đại hội điểm xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Ảnh: VOV - Tây Bắc

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW và các kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương. 

Trong tháng 3/2020, ngành Tổ chức xây dựng Đảng trên toàn quốc sẽ tập trung  chuẩn bị, tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; Tham mưu hoàn thiện có chất lượng các báo cáo tổng kết; tiếp tục xây dựng Đề án tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng đại biểu của các địa phương, cơ quan, đơn vị dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; rà soát quy hoạch cấp ủy các cấp, chủ động tham mưu điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu chuẩn bị tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ cấp mình và theo dõi, nắm tình hình, chỉ đạo đại hội cấp dưới, đặc biệt đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm ngay trong quý I năm 2020./.
VOV.VN
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top