Đà Nẵng triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021- 2025

Thứ sáu, 03/12/2021 16:27

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 17-11-2021 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với 3 nhiệm vụ trọng tâm: phát triển hạ tầng kỹ thuật mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại; hiện đại hóa sản xuất nội dung tuyên truyền; phát triển nhân lực làm công tác thông tin cơ sở.

20211203-m17.jpg

Ảnh minh họa

Kế hoạch nhằm xây dựng mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại, đồng bộ cấp huyện đến cấp xã trong một hệ sinh thái thông tin đa ngành, đa lĩnh vực, tương tác và phản ánh nhanh nhạy trước những tác động của đời sống kinh tế - xã hội, thiên tai, dịch bệnh, thảm họa môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng và bảo vệ đất nước. Phát triển thông tin cơ sở nhằm tăng cường tương tác hai chiều để người dân tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của chính quyền, cùng giải quyết những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa thông tin cơ sở theo mô hình kết hợp giữa tập trung và phân quyền quản lý theo cấp hành chính; kiểm soát, giám sát và đánh giá được hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở.

Theo đó, thiết lập mỗi xã, phường có trang thông tin điện từ của UBND cấp xã; thiết lập bảng tin điện tử công cộng do UBND cấp xã quản lý; thiết lập bảng tin điện tử công cộng do UBND cấp huyện quản lý, được kết nối với Hệ thống thông tin nguồn thành phố; hiện đại hóa thiết bị kỹ thuật, số hóa sản xuất nội dung truyền thông đa phương tiện của cơ sở truyền thông cấp huyện; thiết lập Hệ thống thông tin nguồn thành phố để tổ chức quản lý tập trung và cung cấp thông tin nguồn cho hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn; thiết lập ứng dụng trên thiết bị di động thông minh và sử dụng mạng xã hội để tăng cường tương tác với người dân; thiết lập Cổng thông tin điện tử thông tin cơ sở của thành phố.

Đồng thời, sử dụng các thiết bị kỹ thuật số, các phần mềm phân tích dữ liệu lớn (Big Data) kết hợp với công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tổng hợp, phân tích, chọn lọc thông tin, phục vụ sản xuất nội dung, lưu trữ và quản lý nội dung; tối ưu hóa hoạt động sản xuất, nâng cao chất lượng nội dung, tiết kiệm thời gian, giải bài toán thiếu nhân lực làm công tác thông tin cơ sở. Tổ chức nhân lực làm công tác quản lý nhà nước về thông tin cơ sở cấp huyện theo hướng tinh gọn và phương châm mỗi công chức quản lý đảm đương nhiều việc, sử dụng thành thạo công nghệ phục vụ hoạt động quản lý, thực thi pháp luật và có năng lực tổ chức các hoạt động truyền thông ở cơ sở.

Bên cạnh đó, tổ chức kết nối mạng lưới nhân lực làm việc tại các cơ quan báo chí, truyền thông, các doanh nghiệp công nghệ, sản xuất, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động thông tin cơ sở, để hợp tác, tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao hỗ trợ hoạt động thông tin cơ sở.

Kế hoạch này được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025, làm căn cứ để các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tại được phân công chủ trì và phối hợp thực hiện.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với sở, ngành liên quan, tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tại Kế hoạch.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top