Đà Nẵng triển khai phân cấp một số dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Thứ hai, 02/11/2020 10:24

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản gửi các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố về việc triển khai phân cấp một số dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

20202508-at-ta5.jpg

Đây là quyết định được xây dựng dựa trên Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước; và Kế hoạch số 01/KH-CTSBMTT-STTTT về việc phân cấp công tác cấp phát, quản lý và hỗ trợ, hướng dẫn người dùng sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ tại thành phố Đã nẵng ngày 12/5/2020 giữa Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin (Ban Cơ yếu Chính phủ) và Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà nẵng. 

 
Cụ thể, quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của UBND thành phố hướng dẫn, hỗ trợ về quy trình, hồ sơ thủ tục yêu cầu chứng thực; sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý yêu cầu chứng thực trực tuyến; mở khóa thiết bị lưu khóa bí mật; cài đặt, hỗ trợ sử dụng, xử lý các vấn đề kỹ thuật chữ ký số.
 
Trong đó, một số nội dung mới liên quan đến công tác quản lý, sử dụng chữ ký số như: Bổ sung đối tượng sử dụng của chữ ký số, chứng thư số đầy đủ theo thực tế sử dụng hiện nay với Hội đồng nhân dân các cấp; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận, huyện.
 
Các cơ quan, đơn vị có thể trực tiếp thực hiện thủ tục cấp mới, gia hạn, thu hồi, thay đổi thông tin chữ ký số chuyên dùng với Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin trên Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý yêu cầu chứng thực tại địa chỉ trang chủ của Cục. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị có thể chuẩn bị hồ sơ theo biểu mẫu tại Phụ lục II Quy chế chữ ký số mới, gửi liên thông trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin sẽ liên hệ trực tiếp với đại diện các cơ quan, đơn vị để bàn giao thiết bị lưu khóa bí mật thông qua phương thức trực tiếp, thông qua tổ chức cơ yếu hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích. 
 
Cùng với đó, trong trường hợp thiết bị lưu khóa bí mật (USB token hoặc SIM PKI) bị khóa, các cơ quan, đơn vị liên hệ đội vận hành hệ thống thông tin chính quyền điện tử thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng để hỗ trợ mở khóa thiết bị lưu khóa bí mật.
 
Việc ban hành quyết định 1277 có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai chữ ký số chuyên dùng, nhằm rút ngắn thời gian, phân cấp dịch vụ, góp phần đẩy nhanh việc xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử tại Đà Nẵng.
M.H
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top