Đà Nẵng thành lập ban chỉ đạo xây dựng thành phố thông minh hơn

Thứ hai, 21/03/2016 10:00

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng vừa ký ban hành văn bản thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng thành phố thông minh hơn tại Đà Nẵng.

img

 Đẩy mạnh ứng dụng CNTT là mục tiêu của Đề án xây dựng thành phố thông minh hơn của Đà Nẵng.

Theo đó, Ban chỉ đạo do ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng làm Trưởng ban; Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng làm Phó Trưởng ban thường trực. Các thành viên khác của Ban chỉ đạo gồm các Sở: Tài chính,  Nội vụ,  Khoa học và Công nghệ,  Giao thông Vận tải,  Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng UBND Thành phố Đà Nẵng.
 
Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho UBND thành phố Đà Nẵng các chủ trương, cơ chế chính sách, giải pháp xây dựng thành phố thông minh hơn tại Đà Nẵng, đồng thời giúp UBND thành phố Đà Nẵng trong việc điều phối, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về xây dựng thành phố thông minh. Ban chỉ đạo sẽ tham mưu UBND thành phố ban hành Đề án xây dựng thành phố thông minh hơn tại Đà Nắng giai đoạn 2016 – 2020 và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng thành phố thông minh hơn.
 
Từ năm 2014, thành phố Đà Nẵng đã lập đề án xây dựng thành phố thông minh với mục tiêu nhằm thúc đẩy việc ứng dụng CNTT vào công tác quản lý đô thị, tạo lập những nền tảng cơ bản để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao chât lượng sống cho người dân, phát triển Đà Nẵng theo định hướng một thành phố thân thiện với môi trường, một thành phố đáng sống, phát triển bền vững.
 
Đồng thời, Đà Nẵng cũng đã triển khai nhiều dự án thí điểm như: triển khai hệ thống kiểm soát và quản lý nguồn nước thông minh trong 2014 - 2015. Hệ thống này có khả năng kiểm soát chất lượng nguồn nước và đo các chỉ số độ đục, clo, mặn và chỉ số này được công khai trên web để người dân theo dõi.
 
Một dự án hướng đến thành phố thông minh là nhân rộng hệ thống giao thông thông minh với hệ thống giám sát hoạt động xe buýt và xe tuyến cố định; giám sát giao thông trên địa bàn thành phố qua hệ thống camera; quản lý đèn tín hiệu giao thông. Với hệ thống xe bus thông minh, thiết bị giám sát hành trình được lắp đặt trên 130 xe bus để giám sát giờ giấc, điểm đỗ… và người dân có thể nhận thông tin về xe bus qua tin nhắn điện thoại.
 
Theo lộ trình của đề án, Thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai các công nghệ mới như Internet của vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (big data), hệ thống thông tin địa lý (GIS)… để giải quyết những thách thức trong phát triển đô thị như:  hệ thống giám sát xe ô tô qua camera; Hệ thống đăng ký và giám sát xe hoạt động kinh doanh; Theo dõi chất lượng môi trường nước sông, biển, hồ; Giám sát chất lượng xử lý nước thải; Giám sát chất lượng nước cấp và kiểm soát nguồn gốc xuất xứ thực phẩm.
Đoàn Hạnh (ICTnews)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top