Đà Nẵng: Ban hành Kế hoạch Phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng viễn thông, CNTT và hỗ trợ phổ cập thông tin đến hộ gia đình

Thứ tư, 01/01/2014 21:44

Ngày 16/12/2013 vừa qua, UBND Thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 8809/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng viễn thông, CNTT và triển khai các giải pháp hỗ trợ phổ cập thông tin đến hộ gia đình trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng năm 2014.

img

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch đã ban hành, tổng số nhân lực Công nghệ thông tin – Truyền thông (CNTT-TT) (từ Trung cấp trở lên) được đào tạo hàng năm tại các trường và cơ sở đào tạo trên địa bàn Thành phố từ 5.500 đến 7.000; tỉ lệ người dân sử dụng các dịch vụ công qua mạng đạt trên 50%; tỷ lệ các trường học có kết nối đạt trên 90%; phủ sóng thông tin di động băng rộng đến 75% dân cư trên địa bàn Thành phố; phủ sóng Wi-Fi đến ít nhất 50% các công trình văn hóa, giáo dục, đào tạo, thương mại, du lịch có không gian sinh hoạt cộng đồng lớn; số máy tính trong cộng đồng dân cư đạt 0,5 máy/hộ; tỉ lệ doanh nghiệp, công ty liên doanh, công ty TNHH có kết nối Internet đạt 100%; tỉ lệ thôn có kết nối Internet đạt 90%; tỷ lệ các cơ quan nhà nước (bao gồm UBND các xã, phường, thị trấn) kết nối mạng đô thị của Thành phố đạt 100%; tỷ lệ hộ gia đình kết nối Internet đạt 70%, triển khai chương trình quang hóa đến với các hộ gia đình tại các chung cư, các đô thị mới với tỷ lệ 60%; tỉ lệ nông dân biết sử dụng máy tính và Internet đạt 50%...

Về phát triển nguồn nhân lực CNTT: Ưu tiên đầu tư hỗ trợ cho các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trọng điểm về CNTT đang hoạt động tại Thành phố Đà Nẵng có cơ hội đầu tư phát triển. Có chính sách thu hút và tạo điều kiện thuận lợi để các trường đại học quốc tế về CNTT liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo trên địa bàn Thành phố. Tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng sử dụng CNTT trong xã hội, góp phần nâng cao dân trí, đặc biệt ưu tiên đào tạo cho người dân tại khu vực nông thôn, miền núi… Hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển loại hình đào tạo trực tuyến dựa trên nền tảng hệ thống đào tạo trực tuyến đã được đầu tư trong tiểu dự án phát triển CNTT-TT cho Đà Nẵng do Ngân hàng thế giới tài trợ.

Tiếp tục phát triển và hoàn thiện hạ tầng viễn thông và CNTT Thành phố chú trọng đầu tư, trang bị hạ tầng CNTT hiện đại: Phát triển các điểm truy cập Internet công cộng tại các trường học, nhà văn hóa xã, đồn biên phòng, điểm bưu điện văn hóa xã, các trung tâm giáo dục cộng đồng… nhằm thu hút và tạo điều kiện tốt nhất cho người dân có thể khai thác và sử dụng Internet; Đẩy mạnh Chương trình đưa Internet về nông thôn, bảo đảm kết nối mạng cho các khu vực nông thôn, miền núi; Triển khai hệ thống chứng thực điện tử và chữ ký số tại nội bộ các cơ quan quản lý nhà nước của Thành phố.

Về xây dựng và triển khai các giải pháp hỗ trợ phù hợp để phổ cập thông tin đến các hộ gia đình: Triển khai chương trình ứng dụng CNTT-TT phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nông dân gồm: nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ truy cập Internet của các Bưu điện văn hóa xã; xây dựng mới và nâng cấp điểm truy cập Internet cộng đồng; đào tạo, phổ cập kiến thức tin học và kỹ năng khai thác Internet cho nông dân trên địa bàn Thành phố để giúp nông dân tiếp cận thông tin khoa học kỹ thuật tiên tiến phục vụ sản xuất và đời sống; Xây dựng ứng dụng xử lý tiếng nói hỗ trợ cho người khiếm thị truy cập các trang thông tin điện tử của Thành phố…

Cũng theo kế hoạch trên, UBND Thành phố Đà Nẵng giao cho Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện; các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội; các doanh nghiệp; các hội nghề nghiệp… xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này.

 
Đài Sơn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top