Đà Nẵng: Ban hành các Quyết định về ứng dụng CNTT, phát triển công nghiệp CNTT, kế hoạch đảm bảo an toàn thông tin số năm 2014

Thứ tư, 08/01/2014 22:09

Mới đây, UBND Thành phố Đà Nẵng đã ban hành các kế hoạch về Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước; Phát triển công nghiệp CNTT và Bảo đảm an toàn thông tin tại thành phố năm 2014.

img

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Quyết định số 8806/QĐ-UBND về kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước tại Thành phố Đà Nẵng năm 2014 phấn đấu đạt được những mục tiêu cơ bản sau: 100% các văn bản, tài liệu, công việc được trao đổi nội bộ qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan, đơn vị; hoàn thành cơ sở dữ liệu lao động việc làm, giáo dục và đào tạo, dân cư; 100% quận, huyện, phường, xã được triển khai mô hình quận điện tử, phường điện tử; 100% Sở, ngành, quận huyện được cài đặt và đào tạo sử dụng các phần mềm văn phòng mã nguồn mở; 100% các xã nông thôn được tổ chức các chương trình tuyên truyền cho người dân về ứng dụng CNTT trong đời sống và sản xuất; 70% Sở, ngành được triển khai mô hình công sở điện tử; 35% thủ tục hành chính được triển khai trực tuyến mức độ 3 trở lên...

Đồng thời, phát triển và hoàn thiện hạ tầng viễn thông và CNTT; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước; ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; đào tạo nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT… với tổng kinh phí dự kiến gần 56 tỷ đồng.

Tại Quyết định số 8807/QĐ-UBND về kế hoạch phát triển công nghiệp CNTT thành phố Đà Nẵng 2014 với các mục tiêu cụ thể: Hoàn thành việc xây dựng khu CNTT tập trung Đà Nẵng để đưa vào khai thác sử dụng, thu hút ít nhất 02 tập đoàn, doanh nghiệp CNTT-TT trong nước và quốc tế đầu tư; cụ thể hóa các chính sách ưu đãi vào khu CNTT tập trung tại thành phố theo chính sách chung của Chính phủ và các Bộ chuyên ngành; triển khai thiết kế, thi công cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho khu CNTT tập trung số 2 và khu Công viên phần mềm số 2; hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp phần cứng, điện tử; phấn đấu doanh thu công nghiệp CNTT-TT đạt 4.500 tỷ đồng; xuất khẩu phần mềm đạt kim ngạch tối thiểu 30 triệu USD; có từ 6.000 - 7.000 người được đào tạo CNTT tại các trường và cơ sở đào tạo tại Đà Nẵng; tăng cường thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, các chuyên gia lĩnh vực CNTT-TT từ các địa phương, trong khu vực và quốc tế, đặc biệt là đội ngũ tri thức Việt kiều, các du học sinh…

Để đạt được các chỉ tiêu trên, Thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung hoàn thiện môi trường pháp lý về công nghiệp CNTT-TT; phát triển hạ tầng công nghiệp CNTT-TT; đẩy mạnh việc phát triển nguồn nhân lực công nghiệp CNTT-TT; phát triển doanh nghiệp, thị trường và sản phẩm CNTT-TT… với tổng kinh phí dự kiến thực hiện năm 2014 gần 77 tỷ đồng.
 
Quyết định 8808/QĐ-UBND về kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin số trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng năm 2014 với mục tiêu: Bảo đảm các Hệ thống thông tin trọng yếu của thành phố, đặc biệt là các ứng dụng về Chính phủ điện tử và thương mại điện tử, bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) bởi các hệ thống bảo mật chuyên dùng theo chuẩn quốc tế; bảo đảm Hệ thống cung cấp thông tin công cộng và dịch vụ công cũng như các phần mềm dùng chung, cơ sở dữ liệu dùng chung, các hệ thống phần mềm thương mại điện tử phải được trang bị giải pháp, kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn an ninh thông tin; tăng cường nhân lực CNTT của thành phố được đào tạo ATTT với trình độ tương đương với các nước dẫn đầu trong khu vực ASEAN; tạo lập môi trường pháp lý về ATTT tại thành phố theo các quy định của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, bắt buộc việc thực hiện các quy định về ATTT, quy định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ATTT, trấn áp tội phạm xâm phạm ATTT…

Cũng theo kế hoạch, phải bảo đảm thông tin cho cơ sở hạ tầng thông tin thành phố; bảo đảm ATTT cho các hệ thống cung cấp thông tin công cộng và dịch vụ công; nâng cao nhận thức xã hội và phát triển nhân lực về ATTT; tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý về lĩnh vực ATTT theo hướng dẫn của Trung ương nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin, duy trì hoạt động ổn định, giảm thiểu thiệt hại do sự cố ATTT… với tổng kinh phí dự kiến gần 34 tỷ đồng.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Thành phố Đà Nẵng sẽ tiến hành thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp về cơ chế chính sách; hạ tầng kỹ thuật an toàn thông tin; ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho an toàn thông tin…

Theo các Quyết định trên, UBND Thành phố Đà Nẵng đã giao cho Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đã được ban hành. Đồng thời, tăng cường quản lý, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành có liên quan thực hiện có hiệu quả các kế hoạch trên.   

 
Đài Sơn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top