Đã có 12 doanh nghiệp đạt chuẩn CMMI và ISO 27001

Thứ ba, 06/11/2012 00:00

CMMI (Capability Muturity Intergration Model) là chuẩn đánh giá về quy trình sản xuất phần mềm do Viện Công nghiệp Phần mềm Mỹ (SEI - Software Engineering Institute) phát triển và hiện đang được áp dụng rất rộng rãi trên thế giới. Chuẩn CMMI được xem như là tấm giấy thông hành cho doanh nghiệp để thâm nhập vào chuỗi gia công phần mềm toàn cầu, giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua việc chuyên nghiệp hóa quy trình sản xuất. Tuy nhiên, không phải mô hình công ty nào cũng nhất thiết phải đạt CMMi và việc đạt chứng chỉ này phụ thuộc vào mức độ trưởng thành của mỗi doanh nghiệp.

img

 Việc các doanh nghiệp sản xuất phần mềm đạt chứng chỉ CMMi không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh của chính doanh nghiệp mà còn tạo ra thương hiệu cho ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam. Chứng chỉ này có giá trị trên quy mô toàn cầu, xác định mức độ trưởng thành năng lực của các công ty trong hoạt động xây dựng phần mềm và các dịch vụ liên quan.

Hội thảo do Ban quản lý dự án công nghiệp công nghệ thông tin thuộc Bộ TT&TT tổ chức tại TPHCM, đánh giá tình hình triển khai CMMI trong giai đoạn 2010-2012, trao đổi kinh nghiệm triển khai CMMI và ISO 27001 và giới thiệu về phương thức triển khai dự án giai đoạn 2012-2014. Mục đích báo cáo tình hình triển khai CMMI trong năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012. Theo số liệu trong năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 đã có 22 doanh nghiệp ký hợp đồng triển khai CMMI trong đó có 16 công ty tham gia từ tư vấn và đánh giá.
Sau quá trình tư vấn đánh giá và triển khai, hiện đã có 12 công ty đạt chuẩn CMMI trong đó có 11 công ty đạt chứng chỉ CMMI level 3 và 1 công ty đạt chứng chỉ CMMI level 5 là TMA Solution.
Cũng tại hội thảo vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp đạt chuẩn đảm bảo an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ISO 27001 cũng được ban quản lý dự án đưa ra thảo luận. Về chuẩn này hiện chủ yếu nằm ở các ngân hàng, trong khi doanh nghiệp phần mềm mới chỉ 3 – 4 doanh nghiệp đạt được. Vì thế trong quá trình triển khai chuẩn CMMI, việc hỗ trợ triển khai chuẩn ISO 27001 cũng sẽ được tiến hành song song, đặc biệt là với doanh nghiệp phần mềm gia công với thị trường nước ngoài và làm sản phẩm tích hợp. Ban quản lý sẽ triển khai bằng cách mở ra các gói thầu về tư vấn, đánh giá để thu hút nhà thầu hỗ trợ doanh nghiệp.

 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top