Cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong hoạt động phát hành báo chí

Thứ năm, 15/09/2016 09:51

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 20/2016/TT-BTTTT , hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

Thông tư này hướng dẫn cụ thể về danh mục dịch vụ, phương thức thực hiện cung ứng dịch vụ, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc quản lý cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí. Theo đó, đối tượng áp dụng là doanh nghiệp được Nhà nước chỉ định duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng để cung ứng dịch vụ bưu chính công ích; doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí: Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, Tạp chí Cộng sản, báo của Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.
 
Thông tư cũng quy định rõ các dịch vụ bưu chính công ích là dịch vụ cung ứng theo yêu cầu của Nhà nước, gồm: Dịch vụ bưu chính phổ cập là dịch vụ thư cơ bản, có địa chỉ nhận, có khối lượng đơn chiếc đến 2 kg; dịch vụ bưu chính phục vụ quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ đặc thù khác. Giá cước dịch vụ do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.
 
Đối với hệ thống mạng bưu chính công cộng sẽ bao gồm: Hệ thống các điểm phục vụ; các cơ sở khai thác; quy mô mạng bưu chính công cộng phải đáp ứng yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Doanh nghiệp được Nhà nước chỉ định duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng có trách nhiệm đảm bảo duy trì hệ thống các điểm phục vụ và các cơ sở khai thác phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2016 và áp dụng cho việc quản lý cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí từ năm 2017. 
PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top