Cụm thi đua số 4 Bộ TT&TT sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

Thứ năm, 16/07/2020 16:39

Ngày 15/7, tại Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ, Cụm thi đua số 4 của Bộ TT&TT tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Các đồng chí: Hà Văn Tiến - Giám đốc Sở TT&TT Bắc Kạn, Cụm trưởng Cụm thi đua; Trịnh Hùng Sơn - Giám đốc Sở TT&TT Phú Thọ, Cụm phó Cụm thi đua đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng (Bộ TT&TT), Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo các Sở TT&TT (Bắc Kạn, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Hòa Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên), các phòng chuyên môn thuộc các Sở trong Cụm.

 
6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 đã đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua gắn với tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn  được giao. Trong đó đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch về lĩnh vực thông tin và truyền thông nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng, minh bạch, thúc đẩy lĩnh vực thông tin và truyền thông ngày càng phát triển. Đồng thời từng bước xây dựng, phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông tại khu vực nông thôn đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn nông thôn; góp phần tích cực cùng các cấp, ngành thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước.
 
Đối với lĩnh vực Thông tin - Báo chí - Xuất bản, các đơn vị trong Cụm đã thực hiện tốt công tác đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí; định hướng tuyên truyền tập trung vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Đại hội Đảng bộ các cấp... Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin báo chí, mạng xã hội; xử phạt các trường hợp đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Một số đơn vị đã thiết lập đường dây nóng báo chí theo chỉ đạo của Bộ để tiếp nhận, xử lý và kiến nghị xử lý thông tin phóng viên, báo chí vi phạm trên địa bàn.
 
20200716hanh1.jpg
 
Toàn cảnh Hội nghị.
 
Trong công tác quản lý nhà nước về Bưu chính - Viễn thông, tần số vô tuyến điện, các đơn vị chỉ đạo các doanh nghiệp đảm bảo hệ thống mạng bưu chính, viễn thông thông suốt, an toàn, hiệu quả phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phục vụ sản xuất, kinh doanh, đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.
 
Đối với lĩnh vực Công nghệ thông tin, các đơn vị đã xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 1.0 và đang triển khai xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0. Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) của tỉnh; kết nối, liên thông dữ liệu từ Trung ương đến địa phương qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia NGSP. Xây dựng, nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đảm bảo cho lưu trữ, quản lý và triển khai các hệ thống phần mềm dùng chung và một số hệ thống phần mềm chuyên ngành... Một số đơn vị đã tham mưu cho tỉnh triển khai xây dựng mô hình đô thị thông minh thí điểm tại địa phương như Thái Nguyên; triển khai xây dựng Trung tâm điều hành điện tử thông minh (IOC) như Thái Nguyên, Phú Thọ.
 
Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Cụm cơ bản nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả công tác thi đua trong 6 tháng đầu năm của Cụm; làm rõ những kết quả đạt được, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và kiến nghị một số nội dung góp phần thực hiện tốt hơn công tác thi đua tại đơn vị trong thời gian tới.
 
Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng và lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn - Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 khẳng định những đóng góp của các đơn vị đối với sự phát triển của kinh tế - xã hội của các tỉnh. Các đồng chí nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm 2020, các đơn vị trong Cụm tập trung cao độ, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch thi đua của Cụm đã ban hành từ đầu năm; nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ của Cụm. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, lập thành tích đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ… Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2020 của địa phương.
 

Các đơn vị trong Cụm tiếp tục thực hiện việc kiểm tra chéo đối với kết quả thực hiện công tác thi đua; tổng hợp báo cáo chuẩn bị cho hoạt động tổng kết Cụm vào cuối năm và nghiên cứu xây dựng kế hoạch thi đua năm 2021. Nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác thi đua cũng như thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cần tích cực trao đổi để phối hợp tháo gỡ. 

Thanh Hòa
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top