Cục Viễn thông: yêu cầu doanh nghiệp đảm bảo giá cước dịch vụ thuê kênh không tăng đột biến gây mất ổn định thị trường Việt Nam

Thứ sáu, 27/07/2012 14:01

Thời gian gần đây theo phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng, Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tăng mạnh giá dịch vụ thuê kênh riêng. Việc đồng thời tăng giá dịch vụ thuê riêng của Viettel và VNPT cho thấy có hiện tượng độc quyền, chèn ép đặt giá đối với các doanh nghiệp nhỏ. Liên quan tới vấn đề này, ngày 26/7/ 2012, Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 859/CVT-GCKM về việc không để các doanh nghiệp viễn thông bắt tay tăng giá cước dịch vụ thuê kênh riêng.

img

Công văn của Cục Viễn thông nêu rõ:  Sau khi nhận được phản ánh của các doanh nghiệp thuê kênh, Cục Viễn thông đã có báo cáo gửi Lãnh đạo Bộ tại cuộc họp ngày 5/6/2012 về giá cước dịch vụ thuê kênh riêng. Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ yêu cầu các doanh nghiệp giải trình giá cước dịch vụ thuê kênh riêng. Cục Viễn thông đã có công văn số 661/CVT-GCKM ngày 20 tháng 6 năm 2012 yêu cầu VNPT và Viettel báo cáo giá cước thuê kênh do hai doanh nghiệp này cung cấp. Tiếp sau đó, Cục có công văn số 731/CVT-GCKM ngày 03/7/2012 về việc báo cáo giá thành dịch vụ thuê kênh riêng trong nước và quốc tế năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 của VNPT và Viettel.

Ngày 10/7/2012, sau khi nhận được báo cáo của VNPT và Viettel, Cục Viễn thông đã có cuộc họp với các doanh nghiệp Viễn thông về giá cước dịch vụ thuê kênh riêng trong nước và quốc tế. Tại cuộc họp trên, Cục Viễn thông đã yêu cầu Viettel và VNPT trong tháng 7/2012 tiến hành đàm phán với các doanh nghiệp thuê kênh riêng đảm bảo giá cước dịch vụ thuê kênh riêng không tăng đột biến gây mất ổn định thị trường viễn thông Việt Nam

Ngày 23/7/2012, Cục Viễn thông có công văn số 841/CVT-GCKM yêu cầu VNPT và Viettel khẩn trương báo cáo quá trình đàm phán giá cước dịch vụ thuê kênh riêng với các doanh nghiệp thuê kênh riêng trong nước và quốc tế. Trong đó cần nêu rõ vấn đề đã đạt được, vấn đề còn vướng mắc trong quá trình đàm phán. Đồng thời kiến nghị các biện pháp giải quyết về giá cước dịch vụ thuê kênh riêng trong nước và quốc tế. Hiện tại các doanh nghiệp đang trong quá trình đàm phán, Cục Viễn thông sẽ thông báo kết quả sau khi quá trình đàm phán của các doanh nghiệp hoàn thành.

PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top