Cục Viễn thông thực hiện 19 nhiệm vụ, quyền hạn

Thứ ba, 28/06/2011 20:34

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 35/2011/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT).

img
Cục Viễn thông thực hiện quản lý kho số viễn thông; phân bổ, cấp, gia hạn, đình chỉ, thu hồi mã, số viễn thông theo quy hoạch và quy định quản lý kho số viễn thông... - Ảnh minh họa

Theo Quyết định này, Cục Viễn thông là cơ quan trực thuộc Bộ TTTT, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ TTTT quản lý nhà nước và tổ chức thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về viễn thông trên phạm vi cả nước.

Cục Viễn thông có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Cục Viễn thông thực hiện 19 nhiệm vụ, quyền hạn như: Chủ trì thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ TTTT cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, đình chỉ, thu hồi các loại giấy phép: lắp đặt cáp viễn thông trên biển; thiết lập mạng viễn thông công cộng; cung cấp dịch vụ viễn thông; thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông; thiết lập mạng viễn thông dùng riêng.

Cục Viễn thông quản lý kho số viễn thông; phân bổ, cấp, gia hạn, đình chỉ, thu hồi mã, số viễn thông theo quy hoạch và quy định quản lý kho số viễn thông...

Bên cạnh đó, Cục Viễn thông còn thực hiện thanh tra chuyên ngành về viễn thông; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động viễn thông theo quy định của pháp luật; thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về viễn thông theo quy định của pháp luật...

Về cơ cấu tổ chức, Cục Viễn thông có 10 đơn vị giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm: Văn phòng, Phòng Kế hoạch - Đầu tư, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Tổ chức - Cán bộ, Phòng Cơ chế chính sách và quy hoạch, Phòng Cấp phép và Thị trường, Phòng Tài nguyên và Thông tin thống kê, Phòng Giá cước và Khuyến mại, Phòng Chất lượng, Phòng Cơ sở hạ tầng và Kết nối.

Ngoài ra, Cục Viễn thông có 6 đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm: Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật, Trung tâm Đo lường, Trung tâm Hỗ trợ phát triển Mạng và Dịch vụ, Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1,2,3.

Cục Viễn thông có Cục trưởng và không quá 3 Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ TTTT bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật.

Quyết định này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2011.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top