Cục Tần số vô tuyến điện triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016

Thứ tư, 13/07/2016 13:28

Ngày 12/7/2016, tại Hà Nội, Cục Tần số vô tuyến điện đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

2016713-m7.jpg
 
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Theo Báo cáo do Cục trưởng Đoàn Quang Hoan trình bày tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm 2016, Cục Tần số vô tuyến điện đã hoàn thành các nhiệm vụ được Bộ TT&TT giao cho, nổi bật là: Tổ chức thành công sơ kết, đánh giá 5 năm thực thi Luật Tần số vô tuyến điện; đề xuất thành lập Hội đồng đấu giá băng tần 2.6 GHz, hoàn thiện hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện; xây dựng dự thảo Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia theo kết quả của Hội nghị Thông tin vô tuyến thế giới WRC-2015, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung danh mục thiết bị vô tuyến được miễn giấy phép sử dụng tần số và Thông tư quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định mặt đất băng tần 57-66 GHz; tổ chức thành công việc tắt sóng một số kênh truyền hình tương tự tại 4 thành phố trực thuộc Trung ương vào ngày 15/6/2016; cấp trên 17.600 giấy phép, trong đó 13.294 giấy phép điện tử; xử lý 189 vụ can nhiễu; thanh, kiểm tra đối với 240 trường hợp vi phạm quy chế thông tin, xử phạt 70 đơn vị; tổ chức các cuộc họp song phương và phối hợp tần số biên giới với Lào, Trung Quốc và Campuchia; tổ chức thành công 02 Hội thảo quốc tế tại Việt Nam; phối hợp với các Sở TT&TT tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tần số tại 26 tỉnh, thành phố.
 
Về chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016, Cục sẽ tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Được Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia theo kết quả của Hội nghị Thông tin vô tuyến thế giới WRC-2015; chuẩn bị tổ chức đấu giá băng tần 2.6 GHz; triển khai Đề án số hoá truyền hình theo đúng kế hoạch; nghiên cứu, triển khai các giải pháp phối hợp sử dụng tần số giữa hệ thống dẫn đường hàng không quân sự với các hệ thống thông tin di động; triển khai Đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước “Quy hoạch các băng tần 700/800/900/1800 MHz, phục vụ phát triển công nghệ thông tin vô tuyến và hài hòa với các nước trên thế giới”;...
 
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phan Tâm đánh giá cao những kết quả mà Cục đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016, như tiếp tục nghiên cứu xây dựng được nhiều văn bản để nâng cao hiệu quả sử dụng tần số, các văn bản có tính chiến lược, đảm bảo cho sự phát triển lâu dài của thông tin vô tuyến. Ngoài các văn bản đăng ký trong chương trình chính thức, Cục đã chủ động triển khai nghiên cứu nhiều các văn bản quy phạm pháp luật khác.
 
Thứ trưởng khẳng định: Cục tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc triển khai Đề án số hóa truyền hình; giải quyết khối lượng công việc rất lớn trong các công tác ấn định cấp phép tần số, thanh tra kiểm tra, xử lý can nhiễu, đo lường thử nghiệm, phối hợp tần số quốc tế; hoạt động hợp tác quốc tế của Cục tiếp tục góp phần quan trọng khẳng định vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực thông tin vô tuyến trong khu vực cũng như trên thế giới.
 
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, Thứ trưởng chỉ đạo Cục cần chú trọng quán triệt những tư tưởng, quan điểm mới trong công tác xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN vào trong các văn bản quy phạm pháp luậtmà Cục nghiên cứu xây dựng; quan tâm đến công tác đánh giá tác động ngay từ bước ban đầu xây dựng văn bản nhằm đảm bảo văn bản đưa vào áp dụng có tính khả thi cao.
 
Thứ trưởng đề nghị song song với việc hoàn thiện dự thảo sửa đổi Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia, Cục cần rà soát các văn bản có liên quan đến những nội dung sửa đổi Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện, để có kế hoạch điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp; định kỳ rà soát các quy hoạch băng tần, kênh tần sao cho theo kịp xu thế phát triển chung của thế giới, cho phép các công nghệ mới nhất có thể áp dụng nhằm đảm bảo việc sử dụng phổ tần số ngày càng hiệu quả hơn; đề xuất định hướng quy hoạch băng tần 700 MHz dôi dư sau số hóa; hoàn thành tốt vai trò của Văn phòng Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình, đảm bảo thành công việc tắt hoàn toàn sóng truyền tương tự tại 4 thành phố trực thuộc T.Ư và tổng kết giai đoạn I của Đề án.
 
Trong công tác thực thi quản lý nhà nước, Thứ trưởng yêu cầu Cục cần quán triệt tinh thần Nghị quyết 19, Nghị quyết 35 trong công tác cấp phép, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tần số, tiếp tục nâng cao nhận thức trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, đơn giản hóa mọi thủ tục hành chính, giảm tiền kiểm tăng hậu kiểm; tăng cường tuyên truyền pháp luật về tần số vô tuyến điện đến các đối tượng đã, đang và có tiềm năng sử dụng tần số vô tuyến điện,...
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top