Cục Quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2011

Thứ ba, 11/01/2011 17:16

Chiều 11/01/2011, tại Hà Nội, Cục quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức hội nghị “Triển khai chương trình công tác năm 2011.

img
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng trao Huân chương lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng cho đại diện cán đơn vị thuộc Cục và cán bộ Cục đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2010.

Đến dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cùng với đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT…

Trong năm 2010, với sự chỉ đạo, quan tâm sát sao của Lãnh đạo Bộ cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các Cục, Vụ, các đơn vị liên quan thuộc Bộ và đặc biệt là với sự nỗ lực của đội ngũ các bộ đơn vị, Cục đã hoành thành vượt mức kế hoạch công tác năm trên đồng đều các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác kiểm định công trình, đo kiểm và thanh tra chất lượng. Cụ thể: Khối lượng công việc trong tất cả các lĩnh vực công tác đều tăng, công tác quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý chất lượng dịch vụ cũng đều có những bước tiến triển mới khẳng định hướng đi đúng đắn của Cục trong quá trình phát triển; Các kế hoạch về tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, hợp tác quốc tế đều hoàn thành kế hoạch và vượt mức so với năm trước; Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ cán bộ được chú trọng, quan tâm sâu sát. Cục đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, đội ngũ cán bộ có tinh thần hăng say làm việc, không ngại khó, ngại khổ, luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ công tác mà Bộ giao cho. Trong năm 2010, Cục đã giải quyết được khó khăn về địa điểm làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh với việc mua trụ sở làm việc tại đây từ nguồn Quỹ phát triển sự nghiệp đơn vị, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho việc phát triển các hoạt động chuyên môn tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

img

Trong năm 2011 tới đây, trong điều kiện triển khai chức năng, nghiệp vụ của Cục, với những tổng kết đánh giá thực tế trong quá trình thực thi các văn bản pháp quy về quản lý chất lượng chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông, dự báo tình hình trong thời gian tới, Cục sẽ tập trung triển khai chương trình công tác như : Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các  văn bản quy phạm pháp luật của Bộ về kiểm định công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông, quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông, quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính công ích; tiếp tục tổ chức việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông; hoàn thành kế hoạch thanh tra chuyên ngành về quản lý chất lượng năm 2011; hoàn thành kế hoạch nhà nước về thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, nghiên cứu KHCN, hợp tác quốc tế. Cục tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động đo kiểm chất lượng chuyên ngành của 3 phòng đo kiểm được Bộ chỉ định là Phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong năm 2011, Cục cũng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Cục, đặc biệt là trong việc duy trì và khai thác hiệu quả trang thông tin điện tử của Cục; Tin học hóa các hoạt động dịch vụ kỹ thuật để cung cấp một số nội dung mang tính thủ tục hóa thủ tục hành chính qua mạng Internet; Hoàn thành kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Cục. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng phân cấp, phân quyền rõ ràng cho các đơn vị trực thuộc Cục trong thực hiện kế hoạch công tác, kế hoạch tài chính, quản lý nhân sự. Khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có để đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn và ổn định hoạt động của Cục và các đơn vị thuộc Cục tại cả 3 miền trong cả nước; Xây dựng và triển khai phương án địa điểm làm việc cho Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Duy trì đoàn kết nội bộ, tiếp tục ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ công chức, viên chức thuộc Cục…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã đánh giá cao kết quả công tác của Cục trong năm 2010, Thứ trưởng cũng chỉ đạo trong năm 2011 Cục cần làm tốt các việc: Tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bộ giao cho; Đổi mới, cải cách thủ tục hành chính. Phát huy các kết quả tốt đẹp trong những năm vừa qua và đặc biệt trong năm 2010, để trong năm 2011 tiếp tục là một đơn vị chăm lo tốt cho đời cán bộ nhân viên để Cục luôn là một đơn vị đi đầu trong công tác quản lý nhà nước của  Bộ trong thời gian tới…

Cũng tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã trao Huân chương lao động hạng 3, và tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2010./.

Việt Thắng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top