Cục Báo chí - Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử - Cục Thông tin đối ngoại tổng kết chương trình công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013

Thứ sáu, 14/12/2012 19:38

Sáng ngày 14/12/2012, tại trụ sở Bộ TT&TT 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Cục Báo Chí, Cục Thông tin Đối ngoại, Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son ; Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn ; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT…

img
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Năm 2012, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ TT&TT, Cục Báo chí, Cục Thông tin Đối ngoại, Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử đã yêu cầu các cơ quan báo chí cơ bản đã bám sát nhiệm vụ chính trị, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và định hướng tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân. Các loại hình báo chí đều dành nhiều diện tích và thời lượng tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Báo chí cũng đã phản ánh chính xác, kịp thời những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Đặc biệt trong năm 2012, Cục Thông tin đối ngoại đã phối hợp với 20 tỉnh, thành phố tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiến thức thông tin đối ngoài và công tác phát ngôn cho gần 2.000 cán bộ chủ chốt, cán bộ làm công tác phát ngôn, phóng viên báo chí. Cục đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ ký Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ TT&TT trong hoạt động thông tin đối ngoại và quảng bá hình ảnh quốc gia giai đoạn 2012 – 2015. Trang thông tin điện tử đối ngoại với tên miền Vietnam.vn, xuất bản bằng 3 thứ tiếng Việt, Anh, Trung đưa thông tin toàn cảnh Việt Nam và dư luận thế giới về Việt Nam với 3.726 tin bài, trong đó gần 1.000 trang tài liệu khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
 
img

Dự kiến trong năm 2013 các đơn vị sẽ thực hiện một số trọng tâm như: Năm 2013, Cục báo chí sẽ triển khai xây dựng Luật Báo chí thay thế Luật báo chí năm 1989 và sửa đổi năm 1999, Thông tư sửa đổi Thông tư số 07 về cấp đổi thẻ nhà báo, Thông tư Liên tịch Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện. Cục Thông tin đối ngoại sẽ tập trung xây dựng đề án Quỹ phát triển Thông tin đối ngoại, thực hiện dự án tuyên truyền biển đảo, đẩy mạnh công tác xuất bản phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại; Năm 2013, Cục PTTH sẽ tiếp tục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch; góp ý các văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, ngành có liên quan đến PTTH và thông tin điện tử và phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai Quy hoạch truyền dẫn PTTH theo Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ và thực hiện Quy chế quản lý hoạt động trả tiền đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tuyên truyền, đáp ứng nhu cầu thông tin giải trí của nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son yêu cầu trong năm 2013 các đơn vị cần đặc biệt chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm sau: quản lý các loại hình báo chí; quy hoạch  về phát thanh và truyền hình và quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại. Đặc biệt Bộ trưởng yêu cầu Cục quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử quản lý chặt chẽ hơn vấn đề thông tin trên mạng internet, góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của các thông tin độc hại trên mạng thông tin toàn cầu...
Việt Thắng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top