Công văn theo dõi ngăn chặn xử lý khẩn cấp mã độc trong hệ thống mạng

Thứ năm, 04/08/2016 18:04

Chiều nay, ngày 03 tháng 8 năm 2016. Sau khi phân tích một số mẫu mã độc nhận được từ một số thành viên cho công tác ứng cứu sự cố. Trung tâm VNCERT phát hiện một số dấu hiệu tấn công nguy hiểm.

Thực hiện Thông tư 27/2011/TT-BTTTT về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam, Trung tâm VNCERT phát công văn khẩn cấp yêu cầu các lãnh đạo đơn vị chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện một số việc nêu trong công văn số 238/VNCERT-ĐPƯC.
 
Trong nội dung nêu yêu cầu:
 
1. Rà quét hệ thống và xoá các thư mục và tập tin mã độc có kích thước tương ứng:
a) C:\Program Files\Common Files\McAfee\McAfee.exe (137.28 KB)
- MD5: 884D46C01C762AD6DDD2759FD921BF71
- SHA-1: D201B130232E0EA411DAA23C1BA2892FE6468712
b) C:\Program Files\Common Files\McAfeeMcUtil.dll (3.50 KB)
- MD5: C52464E9DF8B3D08FC612A0F11FE53B2
- SHA-1: E464D10AD93600232D7A24856D69F00510949A40
c) C:\Windows\system32\DiskMgers.dll (85.00 KB)
- MD5: 9BF793EF195CC62F8A61093F77B03158
- SHA-1: 46844B0ACF2BB67ADBF2304A61BE07738D2DDD64
d) Tập tin “diskperf.exe”: tìm tất cả các file trong ổ Hệ điều hành có:
- MD5: 29E656E1256FC998B7CE8494656B3EF8
- SHA-1: 8C073B63D85CBF48BD742A62C7A59EEB064DA74D
 
2. Hướng dẫn kiểm tra mã MD5, SHA-1 của tập tin và cách thức xoá tập tin chữa mã độc trong Phụ lục kèm theo.
 
3. Sau khi thực hiện, yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình về Đầu mối điều phối ứng cứu sự cố quốc gia (Trung tâm VNCERT) theo địa chỉ email: ir@vncert.gov.vn / điện thoại: 0934424009 trước 16h ngày 05/8/2016.
 
4. Trên đây là những mã độc đặc biệt nguy hiểm, có thể đánh cắp thông tin và phá huỷ hệ thống, Trung tâm VNCERT yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện lệnh điều phối.
 
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top