Công tác triển khai Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Thứ tư, 26/05/2021 15:24

Được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương, đến nay cuộc Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên đang tích cực được triển khai và đạt được một số kết quả nhất định.

Dien-Bien-dieu-tra-CSHC.jpg

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn Kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương và Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên, tháng 4/2021.

Điện Biên có 19 sở, ngành thuộc UBND tỉnh và 10 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 08 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố). Đến nay, công tác triển khai cuộc Tổng điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh đã và đang được Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên khẩn trương, gấp rút triển khai và tiến hành thu thập thông tin, hướng dẫn các Ban Chỉ đạo cấp huyện chỉ đạo các đối tượng được điều tra tiến hành kê khai phiếu thu thập thông tin đảm bảo nội dung và thời gian theo kế hoạch; ban hành Quyết định tuyển chọn quản trị viên và giám sát viên cấp huyện theo quy định; thực hiện phân quyền địa bàn điều tra cho các giám sát viên. Ban Chỉ đạo cấp huyện đã tổ chức rà soát, thu thập, cập nhật danh sách nền và tổng hợp danh sách các đơn vị được điều tra thực hiện cho từng khối, từng địa bàn để làm căn cứ điều tra, phân chia địa bàn, danh sách, đơn vị điều tra cho giám sát viên. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng điều tra của cấp huyện kê khai phiếu thu thập thông tin về đơn vị hành chính năm 2021 theo quy định. Các nội dung về kê khai thông tin của từng đơn vị theo mẫu phiếu điều tra, kiểm tra thông tin kê khai trên phiếu điều tra hiện đang được các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện đảm bảo kịp tiến độ sau khi hoàn thành sẽ tiến hành nghiệm thu kết quả điều tra.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Tổng điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh, Điện Biên vẫn còn một số hạn chế, như trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ, công chức nói chung cũng như trình độ công nghệ thông tin của đội ngũ quản trị hệ thống, giám sát viên các cấp còn nhiều hạn chế, nên còn lúng túng trong việc sử dụng phần mềm ứng dụng để thực hiện việc điều tra cơ sở hành chính. Việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, khắc phục chồng chéo chức năng, nhiệm vụ và giảm đầu mối quản lý để tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế có mặt còn lúng túng. Rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc ở một số cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp, kiện toàn còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu...

Tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương ngày 16/4/2021, Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Điện Biên đã có đề xuất, kiến nghị:

Thứ nhất, đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương và các cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, ký duyệt hợp đồng tổ chức điều tra cơ sở hành chính để hỗ trợ kinh phí cho việc thực hiện điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Thứ hai, đề nghị Tổ giúp việc thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương tiếp tục chia sẻ, hướng dẫn, giúp đỡ Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, kinh nghiệm trong triển khai thu thập thông tin về cơ sở hành chính để cập nhật lên hệ thống phần mềm điều tra cơ sở hành chính của Trung ương, đảm bảo chính xác về thông tin và tiến độ theo quy định./.

 

Nguồn: Tạp chí Tổ chức Nhà nước (tcnn.vn)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top