Công đoàn TT&TT Việt Nam tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thứ năm, 25/01/2018 18:19

Chiều ngày 25/1/2018, Công đoàn Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tới dự và phát biểu tại Hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Minh Hồng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT.

20180125-M15-CD.JPG
 
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí: Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng; Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam Chu Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Vũ Bình, Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam Vũ Trường Sơn,…
 
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam Chu Văn Bình nhấn mạnh, năm 2017, các cấp công đoàn ngành TT&TT đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghhĩa thiết thực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời triển khai các hoạt động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi thi đua hoàn thành nhiệm vụ đã đặt ra, chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XV Công đoàn TT&TT Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 70 năm Công đoàn TT&TT Việt Nam.
 
Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chủ đề hoạt động công đoàn năm 2017 là “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, toàn hệ thống Công đoàn ngành TT&TT đã tập trung các hoạt động về cơ sở, ưu tiên các hoạt động vì lợi ích của đoàn viên công đoàn. Các cấp công đoàn Ngành đã bám sát mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ đề ra để tổ chức các phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn, thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong đó, nội dung, hình thức hoạt động đã có nhiều đổi mới thiết thực với đoàn viên, người lao động và tình hình thực tiễn của đơn vị. Công đoàn TT&TT Việt Nam tiếp tục đi đầu trong công tác tổ chức phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền giáo dục, bảo vệ quyền lợi của người lao động, làm tốt các công tác xã hội – từ thiện; chăm lo xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn TT&TT Việt Nam và Nghị quyết Đai hội XI Công đoàn Việt Nam.
 
Năm 2018 sẽ diễn ra Đại hội XV Công đoàn TT&TT Việt Nam, hướng tới Đại hội XII (nhiệm kỳ 2018 – 2023) Công đoàn Việt Nam, do đó, bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, định kỳ, hoạt động công đoàn các cấp sẽ tập trung cao điểm vào việc tổ chức thành công đại hội công đoàn cấp trên cơ sở và Đại hội XV Công đoàn TT&TT Việt Nam.
 
Trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, để hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ mà người lao động giao phó, Công đoàn TT&TT Việt Nam đề ra mục tiêu cho năm 2018, đó là: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoat động, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trên các lĩnh vực; tiếp tục triển khai chương trình vì lợi ích đoàn viên công đoàn gắn với chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn TT&TT Việt Nam trong tình hình mới; thực hiện tốt vai trò chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục; xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động có bản lĩnh chính trị, có sức khỏe tốt, có chuyên môn, tay nghề cao, đoàn kết, sẵn sàng tham gia, hoàn thành các công việc được giao để xây dựng ngành TT&TT ngày càng phát triển bền vững.
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác năm 2017 của Công đoàn TT&TT Việt Nam. Đồng chí đề nghị Công đoàn TT&TT Việt Nam quan tâm và có các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo. Đồng tình với phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018 của Công đoàn TT&TT Việt Nam, đồng chí Bùi Văn Cường chỉ đạo Công đoàn TT&TT Việt Nam thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung tổ chức Đại hội công đoàn cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn TT&TT Việt Nam; Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức công đoàn, chú trọng tổ chức các phong trào thi đua để động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành TT&TT; Tập trung triển khai các chủ trương, nghị quyết của Ngành; Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ về số lượng, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ.
 
20180125-M16-CD01.JPG
 
Đồng chí Nguyễn Minh Hồng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng nhận định: Trong năm 2017, các cấp công đoàn trong Ngành đã phối hợp tốt với chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, định hướng của Bộ TT&TT, nhất là trong giai đoạn Bộ tập trung chỉ đạo hoạt động sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu và kiện toàn mô hình tổ chức của các doanh nghiệp trực thuộc; Triển khai thực hiện Nghị định số 17/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT, Quyết định số 1901/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ TT&TT đã giúp cho cán bộ, đoàn viên, người lao động ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Bộ TT&TT.
 
Các phong trào thi đua, hoạt động sáng kiến, sáng tạo, hội thi tay nghề cũng như các hoạt động thể thao, văn nghệ do Công đoàn TT&TT Việt Nam phát động đã tạo sự gắn kết, động viên người lao động với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch công tác của của đơn vị nói riêng và toàn ngành TT&TT nói chung. Đặc biệt, chào mừng Ngày truyền thống ngành TT&TT, 70 năm ngày thành lập Công đoàn TT&TT Việt Nam, các hoạt động hội diễn văn nghệ, hội thao đã tạo dấu ấn và kỷ niệm khó quên cho đoàn viên công đoàn trong Ngành.
 
Bên cạnh đó, các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên, người lao động cũng đã tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, quyên góp ủng hộ các chương trình biển đảo, đóng góp “Quỹ Vì người nghèo”, An sinh xã hội tại địa phương, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, bão lũ, trợ cấp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa…
 
Có thể khẳng định rằng những thành tích của cán bộ, đoàn viên Công đoàn TT&TT Việt Nam trong năm 2017 là to lớn và quan trọng, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của người lao động toàn Ngành, tạo ra được những phong trào thi đua có hiệu quả, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ chính trị của Bộ TT&TT.
 
Năm 2017, ngành TT&TT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao cho, các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại, xuất bản, in và phát hành, BCVT, Internet, Tần số vô tuyến điện, CNTT. Ngành TT&TT tiếp tục giữ vững tốc độ phát triển cao cả về quy mô, doanh thu và thị trường. Tổng doanh thu toàn Ngành đạt hơn 2,1 triệu tỷ đồng, tăng 9,3% so với năm 2016, đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 95.000 tỷ đồng, chiếm 8% tổng thu ngân sách nhà nước.
 
20180125-M17-CD2.JPG
 
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng và các đại biểu dự Hội nghị tham gia nhắn tin ủng hộ Chương trình "Tết sum vầy năm 2018"
 
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đề nghị Công đoàn TT&TT Việt Nam quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường, đồng thời tập trung tổ chức triển khai một số nội dung trọng tâm sau:
 
Một là, tiếp tục triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Bộ TT&TT và cụ thể hóa trong các chương trình công tác của Công đoàn TT&TT Việt Nam. Với vai trò là người đồng hành cùng chuyên môn, Công đoàn TT&TT Việt Nam cần chủ động hơn trong việc làm tốt tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn trong giai đoạn mới, tạo sự chủ động, sáng tạo, khơi dậy động lực cho người lao động, tạo khí thế hăng hái thi đua quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 
Hai là, Công đoàn TT&TT Việt Nam chỉ đạo và tổ chức để các cấp công đoàn phối hợp cùng chuyên môn đồng cấp xây dựng chương trình công tác cụ thể, bám sát với nhiệm vụ của đơn vị với mục tiêu hoạt động công đoàn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị.
 
Ba là, tiếp tục tổ chức tốt các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, tổ chức tốt các phong trào “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”, đẩy mạnh phong trào “Thi đua phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Các phong trào thi đua cần cụ thể, phù hợp với đặc điểm của Ngành, thực tế và đặc thù của từng đơn vị nhằm phát huy tiềm năng, trí sáng tạo của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị.
 
Bốn là, đổi mới công tác thi đua khen thưởng, chú trọng việc xây dựng và học tập, nhân rộng điển hình tiên tiến, làm tốt công tác khen thưởng thường xuyên, đột xuất, giai đoạn, chú trọng tới các tập thể cơ sở và cá nhân, nhất là đối tượng trực tiếp sản xuất.
 
Năm là, vận động cán bộ, đoàn viên tích cực học tập nhằm xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động có năng lực, có trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành TT&TT và đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Tổ chức tốt Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động bằng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, bảo đảm mọi chế độ phúc lợi cho người lao động được duy trì và nâng lên; Tổ chức nghiên cứu, ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa các đơn vị trong, ngoài Ngành để người lao động được hưởng nhiều chế độ chính sách ưu đãi hơn nữa.
 
Sáu là, chuẩn bị và thực hiện đúng quy định về công tác tổ chức, công tác nhân sự và các điều kiện khác để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn TT&TT Việt Nam lần thứ XV.
 
20180125-M18-CD3.JPG
 
20180125-M19-CD5.JPG
 
20180125-M20-CD6.JPG
 
Cũng tại Hội nghị, đã diễn lễ trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 21 tập thể trực thuộc Công đoàn TT&TT Việt Nam và Cờ thi đua của Công đoàn TT&TT Việt Nam cho một số công đoàn trực thuộc Công đoàn TT&TT Việt Nam.
 
Nhân dịp này, Công đoàn TT&TT Việt Nam đã phát động phong trào thi đua năm 2018 và phát động nhắn tin ủng hộ Chương trình “Tết sum vầy năm 2018"./.
Doãn Mạnh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top